Otazník nad Berkshire Hathaway

Britská centrální banka se začala zajímat o Buffettovu pýchu Berkshire Hathaway. Dle dostupných informací serveru Financial Times vyzval britský regulátor své americké kolegy k tomu, aby přehodnotili svůj postoj vůči pojišťovací sekci společnosti slavného „věštce z Omahy“. Právě ta totiž dle Bank of England dosahuje takové velikosti, že ji lze označit za tzv. „too big to fail“, a z toho důvodu by měla být podrobena mnohem přísnějším regulatorním pravidlům.

Měnová autorita Spojeného království se v dopise americkému ministerstvu financí táže, proč Rada pro finanční stabilitu vynechala ze svého výčtu systémově důležitých pojišťoven Berkshire Hathaway. Vzhledem k tomu, že mezi tyto společnosti byla zařazena například americká AIG, německá Allianz a britská Prudential, není zcela jasné, proč nebyly uvedeny i zajišťovny, jakou je právě Buffettova firma či švýcarská Swiss Reinsurance.

Tento krok rozezlil především vyjmenované pojišťovny, jež byly do oblasti „příliš velké na krach“ zařazeny. Dle jejich názoru jsou to právě zajišťovny, které jsou systémově mnohem důležitější a měly by tak být podrobeny mnohem striktnějšímu dohledu, především pak z hlediska kapitálové přiměřenosti. Situace dospěla dokonce až do té fáze, kdy pojišťovna Metlife, ve snaze vymanit se ze zvýšené pozornosti ze strany regulátorů, zažalovala samotnou americkou vládu.

Od krize z roku 2009 se regulátoři po celém světě snaží intenzivně monitorovat kondici finančních institucí. Nejznámějším způsobem této kontroly jsou tzv. zátěžové testy, během kterých příslušné instituce simulují neočekávané ekonomické výkyvy a jejich dopady na kapitálovou stabilitu vybraných bank a pojišťoven. Vzhledem k neutuchající nervozitě finančních regulátorů, trend kontrol postupně sílí a nutí tak společnosti postupně navyšovat své kapitálové polštáře.

Kosmetická krása bankovních stress testů

Již během minulého roku byla v rámci upgradu kapitálových regulačních pravidel Basel pověřena Rada pro finanční stabilitu k vytvoření seznamu systémově důležitých pojišťoven a zajišťoven, jejichž případný krach by mohl ohrozit globální finanční systém. V listopadu 2014 však bylo vytvoření tohoto seznamu pozdrženo, a to až do doby, než bude stávající metodika měření ještě více rozvinuta. Vznikl tak pouze provizorní list, který však nebyl z hlediska některých regulátorů úplný, jelikož nezahrnoval například zmiňovanou Berkshire.

Pojišťovací sekce Buffettovy společnosti je jednou z nejvýznamnějších v rámci celého konglomerátu. Ratingová agentura Am Best ji označila z hlediska investic a upisování za šestou největší zajišťovnu na světě, hned za Munich Reinsurance, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd‘ s London a Scor.

Při analýze rozvahy Berkshire se ukázalo, že má pojišťovna značný upisovací potenciál. Buffett se totiž rozhodl stáhnout upisování velkých zajišťovacích rizik, jelikož z jeho pohledu klesly získané prémie příliš nízko vzhledem k možným rizikům. Velikost bilance dosahuje více jak 50 miliard dolarů, z čehož 3,5 miliardy dolarů tvoří derivátové závazky.

Definitivní rozhodnutí o zařazení Buffettovy firmy mezi systémově důležité pojišťovny tak prozatím nebylo vysloveno. Jak Rada pro finanční stabilitu, tak i Federální rezervní systém odmítly tuto kauzu jakkoliv komentovat. Stejně tak i sama Berkshire. V jejím případě tak lze pouze citovat slova z výroční zprávy, kde jsou regulatorní změny zařazeny mezi potenciální rizika společnosti, ačkoliv veškeré možné důsledky označení za systémově důležitou pojišťovnu lze jen obtížně kvantifikovat.

Buffett o autoprůmyslu: Tesla mě netrápí

Warren Buffett škodí zdraví

 

Newsletter