P2P financování láká velké hráče

Světové investiční banky neustále hledají další příležitosti, ze kterých by mohly co nejsnáze profitovat. Nejaktuálnější oblastí, na kterou se soustředí, je peer-to-peer financování. Podle informací severu Financial Times se na tento relativně mladý segment zaměřila už i francouzská Société Générale společně s americkou Goldman Sachs.

Obě banky v tuto chvíli projednávají především podporu Aztec Money, což je vyvíjející se P2P platforma, pomocí které byl vytvořen globální online trh, kde jednotliví účastníci obchodují s nebankovními půjčkami. Společnosti i jednotlivci tak mají relativně snadný přístup k financím. V rámci platformy jednoduše nabídnou svůj konkrétní závazek (např. účet či fakturu) a věřitelé si sami vybírají, do které z nich za daných podmínek chtějí investovat. Základna Aztec Money je umístěna v Irsku a rozsah její činnosti se rozprostírá na téměř všechny světové kontinenty.

Když před deseti lety vznikal první model peer-to-peer financování, hlavním cílem bylo obejít složitý a zdlouhavý systém bankovního úvěrování. Postupem času se obliba tohoto modelu zvětšovala. Největším lákadlem je především jeho jednoduchost a snadný přístup. Ze společností, které spravují jednotlivé P2P platformy, se postupně stávají velké finanční skupiny zprostředkovávající zdroje jak podnikům, tak i jednotlivcům.

Tohoto vývoje si samozřejmě všimly i banky, už jen proto, že jim tato nová metoda financování odvádí některé klienty. Způsob jejich infiltrace do segmentu P2P je založen na postupném skupování jednotlivých úvěrů, které jsou poté podle určitých specifik sekuritizovány. Výsledný derivát je pak dále poskytován investorům jako nová a zajímavá investiční příležitost s vysokou výnosností.

Samotnou platformu Aztec podle informací serveru Financial Times dnes využívá několik stovek miliónů korporací. Klíčovou se stala především v rozvojových trzích, kde je „běžný“ přístup k financím mnohem složitější a nákladnější.

Ve Spojených státech je spolupráce P2P společností a bank čím dál tím častější. Postupně se tento trend dostává i do Evropy, kde doposud nejznámějšími bankovními institucemi, které se v této oblasti angažují, je španělská Santander Group či Bank of Scotland. Celý tento proces silně přispívá i k oživení evropského trhu sekuritizovaných aktiv, který se podle informací Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) propadl z 1,2 bil. dolarů v roce 2008 na „pouhých“ 286 mld. z minulého roku.

Newsletter