Paradox investování. Dobré firmy jsou špatné investice

Nikde jinde než na finančních trzích by nemělo silněji platit, že pokud je objeven nějaký vztah, který systematicky umožňuje dosahovat zisků, měl by se také rychle ztratit. „Jakákoli strategie nebo faktory, které jsou dostatečně široce využívány, selhávají,“ je přesvědčen Roger Ibbotson z CFA Institute. Ten se svým výzkumným týmem právě vydal novou studii, která investorům prahnoucím po velkých ziscích radí jediné: berte to, co ostatní nechtějí.

V rámci teorie efektivních trhů není možné, aby byly výnosy z finančních aktiv ovlivňovány určitými faktory, které se dají snadno předpovědět. Stejně tak nelze, aby se výnosy z jednotlivých akcií – očištěné o rizikovou prémii – v delším období systematicky lišily. Tato hypotéza přitom vychází z toho, že efektivní trhy všechny informace relevantní pro ocenění rychle zahrnují do ceny instrumentu.

Nicméně podle vědeckého týmu vedeného Rogerem Ibbotsonem právě toto řada lidí, kteří investují do velkých a známých společností, neví. Cenné papíry těchto společností přitahují mnoho investorů, ať už tím, že rizikově averzním subjektům dávají pocit jistoty, či tím, že poskytují větší likviditu, anebo prostě svou dobrou značkou a pověstí. 

Equity premium puzzle: Proč jsou akcie o tolik výnosnější?

Avšak to je právě důvod, proč Ibbotson a jeho kolegové Thomas Idzorek, Paul Kaplan a James Xiong z Morningstar tvrdí, že se na akciích těchto společností nedá příliš vydělat. Informace o nich jsou totiž veřejně známé, a každý tedy ví, jak jsou skvělé. A protože jsou tak skvělé, jejich akcie jsou také patřičně nadhodnocené.

Tento závěr vychází z analýzy 100 akcií různých společností, které ekonomové rozčlenili do kvartilů podle popularity jejich značky dle žebříčku Interbrand. Historická data přitom ukázala, že výnosy 25 % akcií nejméně populárních značek výrazně převýšily výnosy akcií 25 % nejpopulárnějších značek. 

Konkrétně v prvním kvartilu, kam byly zařazeny akcie nejoblíbenějších značek, dosáhly výnosy na roční bázi v průměru 7,39 %, zatímco v posledním kvartilu to bylo 13,53 %, shrnuje výsledky studie server CNBC,

Cenné papíry populárních firem, což jsou obvykle ty velké a známé, jsou tedy spojeny s nižšími očekávanými výnosy než akcie méně známých a populárních společností. Dobrá pověst, silná konkurenční výhoda a popularita značky tak mohou být nejen charakteristickými znaky každé zdravé firmy, ale také signálem toho, že z určitého pohledu se jedná o špatnou investici.

„Trvalá výhoda v konkurenceschopnosti, síla značky a reputace společnosti by již měly být promítnuty v ceně určené racionálně efektivním trhem, a proto by neměly hrát roli pro racionálního investora, který se se stará o riziko a výnos,“ napsal Ibbotson a jeho kolegové.

Nicméně autoři připouštějí, že řada investorů je ochotna vzdát se určité části výnosu výměnou za určitou charakteristiku cenného papíru – ať už vědomě anebo nevědomě. A to je důvod, proč jsou akcie populárních společností často nadhodnocené a poskytují relativně nižší výnosy.

Sedm investorských hříchů podle behaviorálních financí

Newsletter