Evropské i americké výnosy klesají. Euro po včerejším zpevnění nad 1,0900 EURUSD zisky smazalo. Obchoduje se pod 1,0850 EURUSD. Koruna se drží stabilně nad 23,80 za euro.

Patnáct rychlých tezí k červnovému měnovému rozhodnutí ČNB

Zdroj: Depositphotos

Tak tedy bankovní rada ČNB zasedla naposledy ve stávající sestavě k plánovanému zasedání k měnovým otázkám.

Nejprve k prezentaci rozhodnutí:

 1. Nejsilnějším prohlášením po měnovém zasedání bylo, že absolutní prioritou ČNB je obnovení cenové stability.
 2. Rozhodnutí zvýšit sazby o 125 bodů tomu víceméně odpovídalo, byť nebylo možné nepostřehnout, že při tiskové konferenci nebylo řečeno nic k tomu, zda a jaký dopad nová statistická data mají také na prognózu trajektorie úrokových sazeb.
 3. Poděkování za to, že ČNB hovořila při prezentaci rozhodnutí o jediném scénáři s návratem k cíli ke konci roku 2023. Zdá se, že odkaz na alternativní scénář platné prognózy s delším návratem inflace ke koridoru cíle už je passé. Je to tak čitelnější. Pokud by někdo chtěl hrát kartu, že trajektorie růstu sazeb v základním scénáři prognózy byla strmější, pak je nutno podotknout, že ČNB není měnověpolitický automat, který by se měl vždy a beze zbytku řídit tím, co říkají modely a prognóza.
 4. Srozumitelné vysvětlení k využití devizových intervencí. Doufejme, že se stejného přístupu bude držet bankovní rada i v obměněné sestavě. Nadále platí, že opřít boj o nižší inflaci o soustavné využívání devizových intervencí po delší dobu by bylo více než ošidné a velmi riskantní.

K tomu, jak vzniká prognóza a doporučení pro měnověpolitické rozhodnutí bankovní rady:

 1. Bylo srozumitelně vysvětleno, jaká je role či váha podkladů měnové sekce při rozhodování bankovní rady.
 2. Tvorba prognózy a příprava návrhu měnové sekce na rozhodnutí měnové politiky je proces. Není to tak, že bankovní rada čeká a v jednu chvíli dostane podklady a pak rozhoduje.
 3. Tedy není tu čínská zeď, která by měnovou sekci (a další k tomu relevantní sekce) oddělovala od bankovní rady a ta začala jednat, až když je produkt odborných sekcí hotov. Ve skutečnosti probíhají i předběžné a průběžné diskuse bankovní rady s odborným aparátem, takže výsledný tvar a obsah výstupu je kolektivním dílem a není překvapením.
 4. Nicméně bankovní rada je suverénem a konečné rozhodnutí je její výsostnou pravomocí a odpovědností a nemusí se nutně krýt s doporučením odborného aparátu.
 5. Musí to ovšem platit i obráceně, a vždy to tak bylo, a to ku prospěchu celkového výsledku, tj. i měnová sekce, resp. další odborné sekce s relevancí pro přípravu měnověpolitického rozhodnutí, jsou při přípravě podkladů vůči bankovní radě samostatné a pracují profesně nezávisle, nikoli na základě specifické objednávky či tlaku, ať už by přicházel zvenčí ČNB nebo dokonce zevnitř.
 6. Čas od času ovšem může dojít a docházelo k tomu, že se rozhodnutí bankovní rady od doporučení odborného aparátu odchýlilo. To není problém.
 7. Členové bankovní rady mají volnost do svého osobního stanoviska projektovat nejen své hodnocení připravených odborných pokladů, ale také další vstupy a vlastní postoje k faktorům, relevantním pro rozhodování o konkrétní podobě měnově politického opatření.
 8. Tak či tak, nedává smyslu spekulovat o možných nesouladech či diferencích v pohledu bankovní rady a odborných sekcí na to, co má měnová politika dělat. Ostatně by o takových případných nesouladech nebyla k dispozici žádná informace, doporučení odborných sekcí je totiž určeno jen a jen bankovní radě, je to jen jedna ze součástí interního pracovního postupu – byť významná.
 9. Interním problémem ČNB by se to ovšem stalo, kdyby se ta rozhodnutí v čase začala od doporučení soustavně odchylovat.
 10. To by pro měnovou politiku nebylo dobrým vkladem nejen navenek, ale mohlo by to ohrozit či oslabit výhody robustního a v pozitivním smyslu komplexního podkladu pro měnovou politiku.
 11. Teď je to správné místo v tomto komentáři připomenout, že fundovanost odborného aparátu ČNB v měnové politice (ostatní nejen v ní) nemá ve státě rovnocenného rivala, ani ve veřejném, ani v privátním sektoru. Všichni kritici, ať už jsou jejich partikulární motivace jakékoliv, by si toho měli být vědomi.

 

Zdroj: ČNB

Newsletter