Pegasu kvůli nárůstu cen polymerů ve 2. čtvrtletí klesla ziskovost

AKTUALIZOVÁNO – Pegas Nonwovens, přední evropský výrobce netkaných textilií, zvýšil v pololetí tržby meziročně o 4,7 procenta na 111,7 milionu EUR. Do růstu tržeb se promítl hlavně nárůst cen polymerů, které od začátku roku vzrostly o více než deset procent a v současnosti se pohybují na úrovních, které byly naposledy zaznamenány před více než dvěma lety.

Čistý zisk meziročně klesl o 40,9 procenta na 4,5 milionu EUR, zejména z titulu vykázaných nerealizovaných kurzových změn v porovnávaných obdobích.

Ceny polymerů od začátku roku významně vzrostly, přičemž se na maximálních úrovních držely celé 2. čtvrtletí. Vzhledem k časovému zpoždění se tyto ceny nestačily promítnout do výnosů. Současný vývoj cen polymerů naznačuje, že ceny prozatím kulminovaly a jejich mírný pokles by se měl pozitivně projevit ve výsledcích za třetí čtvrtletí.

 „Výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí byly do značné míry ovlivněny vývojem cen polymerů. Po dlouhém období stability, které trvalo celý loňský rok, jsme od začátku letošního roku byli svědky poměrně výrazného růstu cen polymerů. To se vzhledem ke zpoždění přenosového mechanismu odrazilo i v našich výsledcích. Ukazatel provozního hospodaření, EBITDA, ve druhém čtvrtletí dosáhl výše 9,5 milionu EUR, resp. 10,1 milionu EUR bez zohlednění vlivu přecenění opčního akciového programu. V tuto chvíli se zdá, že ceny polymerů dosáhly vrcholu a lehce oslabily, což by mělo podpořit naše výsledky v následujícím čtvrtletí,“ uvedl František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti Pegas Nonwovens.

„Výsledky hospodaření za druhý kvartál jsou pro nás zklamáním, když žádný z ukazatelů nenaplnil naše ani tržní očekávání. Údaje byly ovlivněny výrazným nárůstem cen polymerů, které se do koncových cen zákazníkům projevují s více jak 3měsíčním zpožděním. Vzhledem k tomu, že ve druhém kvartále ceny polymerů kulminovaly, lze očekávat pozitivní dopady do ziskovosti společnosti za třetí čtvrtletí. Management potvrdil svůj celoroční výhled pro ukazatel EBITDA na úrovni 43 až 50 mil. EUR,“ uvedl ekonom KOmerční banky Richard Miřátský. Dodal, že ale překvapila celková produkce, která dosáhla rekordních 27,1 tisíc tun. 

Řezáč uvedl, že v souladu s časovým harmonogramem pokračuje i projekt v Jižní Africe. „V červenci jsme uzavřeli smlouvu o koupi pozemku pro výstavbu nového závodu a začátkem srpna jsme pro tento závod objednali novou linku. Očekáváme, že s výstavbou začneme letos v posledním čtvrtletí a začátkem roku 2019 začneme dodávat komerční výrobky našim zákazníkům. Novým projektem jsme nadšeni a těšíme se na vstup na nový rychle rostoucí trh,“ uvedl Řezáč.
 
Uvedl, že valná hromada schválila návrh představenstva vyplatit dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii. „Pevně věřím, že naši akcionáři toto rozhodnutí ocení.“ řekl Řezáč.

EBITDA dosáhla v prvním pololetí roku 2017 hodnoty 20,7 milionu EUR, meziročně o 9,2 % méně. Meziroční pokles ukazatele EBITDA byl do značné míry způsoben zejména přenosovým mechanismem cen polymerů.

Vliv přecenění opčního akciového plánu v letošním prvním pololetí představoval náklad ve výši 0,8 milionu EUR oproti nákladu ve výši 0,5 milionu EUR za první pololetí 2016. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního akciového plánu tedy meziročně poklesla o 7,6 % na 21,6 milionu EUR.

V první polovině roku 2017 činil provozní výsledek hospodaření (EBIT) 12,4 milionu EUR, o 15,5 % méně než ve stejném období roku 2016.

PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyethylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. Firma zaměstnává v současnosti přibližně 570 pracovníků. PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě.

Newsletter