Pět situací, kdy opustit svou obchodní strategii

Zdroj: Depositphotos

Obchodování na finančních trzích je často vnímáno jako kombinace vědy a umění. Klíčovým prvkem úspěšného obchodování je obchodní strategie, která nám poskytuje systematický rámec pro naše rozhodování. Strategie definuje pravidla pro vstup, výstup, řízení pozice, a v neposlední řadě také riziko a money management. Bez pevné strategie jsme vystaveni riziku náhodného obchodování, což může vést k významným ztrátám. Nicméně, ne vždy je snadné rozhodnout se, kdy je čas opustit svou stávající obchodní strategii. V tomto článku se budeme zabývat pěti situacemi, kdy přestat s realizací své stávající strategie a hledat novou cestu.

Uvědomíte si, že nedokážete dodržovat vlastní pravidla strategie

Jedním z prvních signálů, že byste měli přehodnotit svoji strategii, je zjištění, že nedokážete dodržovat vlastní pravidla. Možná máte strategii, která je definována příliš mnoha podmínkami, nebo jednoduše nemáte dostatečnou disciplínu pro její plnění. Pokud nacházíte víc a víc důvodů, proč porušovat svá pravidla, je to signál, že strategie pro Vás možná není vhodná. Neuposlechnutí svých vlastních pravidel pak většinou vede k většímu množství ztrátových obchodů.

Vaše strategie vyžaduje příliš mnoho úsilí, než je racionální

Některé obchodní strategie mohou vyžadovat nepoměrně mnoho času a úsilí. Například, pokud si Vaše strategie žádá neustálé sledování trhu, ale Vaše časové možnosti to nedovolují, je na čase přemýšlet o jiné strategii. Stejně tak, pokud množství signálů a potenciální zisk versus riziko neodpovídá času, který jste ochotni do tradingu investovat, může být pro Vás tato strategie nevýnosná.

Emoce příliš ovládají Vaše rozhodování

Emoce hrají téměř vždy velkou roli v obchodování, i když by neměly, a některé strategie mohou být psychicky náročné. Pokud zjistíte, že Vaše emoce způsobují, že často přehlížíte svá pravidla nebo děláte chyby při realizaci strategie, je zapotřebí si přiznat, že na takto psychicky náročnou strategii ještě nemáte a měli byste hledat jinou, například na vyšších časových rámcích. Podobně to může být s velikostí kapitálu a samotného obchodu. Pokud psychicky nezvládáte takto velké pozice a velikosti zisků a ztrát Vám způsobují neklidné spaní, je vhodné snížit své úrovně velikosti pozic. Tím si obchodník může budovat sebedůvěru na nižších objemech obchodů.

Změny tržních podmínek

Tržní podmínky se neustále mění – co fungovalo v minulosti, nemusí fungovat v budoucnosti. Pokud Vaše strategie závisí na určitých předpokladech o volatilitě trhu, trendech nebo jiných faktorech, a tyto podmínky se změní, může to mít dramatický vliv na výkonnost Vaší strategie. Je důležité být schopen rozpoznat, kdy došlo k trvalé změně a kdy je třeba přizpůsobit svou strategii novým podmínkám.

Prostě to není ziskové

Na závěr, nejlepší způsob, jak zjistit, zda je Vaše strategie stále funkční, je provést si analýzu obchodů na historických datech. Pokud jste začali obchodovat nějakou strategii, ale až poté si uděláte analýzu historických obchodů na zpětných datech a zjistíte, že i přes možnou filtraci ztrátových obchodů strategie negeneruje zisk, tak je na čase hledat jinou cestu. Obecně si můžeme říci, že čím jsou obchody krátkodobější, tím větší vzorek historických obchodů bychom měli udělat a naopak. U intradenních obchodů je vhodné, když máme vzorek alespoň 100 obchodů v průběhu delšího času, který zahrnuje i různé situace na trhu (větší nebo menší volatilita, trend, nebo naopak období bez trendu). U swingové strategie si můžeme udělat obrázek již od 20, 30 nebo 50 obchodů.

Obchodování na finančních trzích je výzva, která vyžaduje neustálé sebeřízení a přemýšlení nad tím, co děláme a jaké nám naše činnost dává výsledky. Vaše obchodní strategie může být úspěšná po nějaký čas, ale není věčná. Je nezbytné být schopen rozpoznat signály, které naznačují, že je čas svou strategii revidovat.

Pokud hledáte inspiraci pro Vaši novou strategii, XTB vypracovalo pro tento případ řadu vzdělávacích kurzů. Mezi ty nejpopulárnější se v poslední době řadí například kurz Harmonic Trading nebo kurz Jak obchodovat na volatilních trzích.

Zdroj: XTB

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter