Podnikatelský drive a programátorské podhoubí. CEE je stále zajímavý region, časům nejistoty navzdory

Současná doba je pro investory nejistá, ale zajímavé příležitosti tu stále jsou. Navíc region střední a východní Evropy nabízí určitá specifika, která jsou oproti celoevropskému nebo i globálnímu trhu jednoznačnou výhodou. Jaká to jsou, jaké jsou v současnosti investiční strategie private equity investorů a jaký je výhled pro náš region? Nejen na tyto otázky odpovídal Martin Chocholáček, vice president private equity fondu Enterprise Investors a řečník dubnové konference 0100 CEE Conference, kde o výhledu i současných příležitostech diskutovalo mnoho zkušených investorů z oblasti venture a private equity.

00:10 – Jaký výhled očekáváte pro region střední a východní Evropy?

Výhled je teď samozřejmě nejistý a stojí za tím více faktorů – jednak jsou to makro faktory, hlavně zvýšená inflace, narušené vazby a dodavatelské řetězce z období covidu a nyní válka na Ukrajině. Každý investor vnímá geopolitické riziko a jsou to zkrátka časy nejistoty. Stále ale na trzích vidíme příležitosti, jen teď nastal čas trochu zabrzdit a více se soustředit na fundamenty.

01:30 – Jak se mění vaše investiční strategie s ohledem na aktuální výzvy?

Naše strategie se nemění, stále se díváme na růstové sektory v rámci jednotlivých odvětví. Není to tak, že tu teď najednou máme nějaké atraktivní odvětví a jiné již atraktivní není. Naše strategie je investovat dlouhodobě do rostoucích společností a ta se nemění.

2:30 – Zahrnujete do vašich dlouhodobých investičních plánů i nové trendy jako třeba ESG?

Určitě ano, například ESG jsme se snažili prosazovat již před pěti šesti lety a environmentální a sociální aspekty pro nás byly a budou prioritou, bez ohledu na nejistoty. Na investice se díváme z pohledu investičních cyklů, sledujeme makro cykly i fundamentální změny v jednotlivých odvětvích. Typickým příkladem z poslední doby je e-commerce. Ještě před deseti lety toto odvětví ve střední Evropě nebylo téma, postupně ale vidíme, že e-commerce je fundamentálně silný business. Během období zhruba pěti let jsme si ověřili, že nejde jen o nějaký “hype” a v současnosti jsme v této oblasti udělali několik investic.

5:30 – Vidíte nějaké specifické výhody regionu střední a východní Evropy?

Jako region máme nižší náklady oproti západní Evropě, čímž se mohou naše společnosti odlišit v konkurenčním prostředí celoevropského nebo globálního trhu. A také “drive” lidí, podnikatelské  a programátorské podhoubí. Stále tu máme podnikatele s vizemi, hladové po úspěchu. Zde mají lepší šanci na zahájení myšlenky a její uvedení do života, protože konkurenční prostředí je tu jednoznačně nižší ve srovnání se západní Evropou nebo Amerikou. Toto je může nakopnout a potom mohou svou myšlenku rozvinout na globálním trhu. V tomto vidím atraktivitu. Ale jinak bych neřekl, že je region střední Evropy oproti západní fundamentálně jinde.

Newsletter