Podvod sem, podvod tam aneb nezkrocená Wall Street a Londýn

Pravidla fungování finančních subjektů na Wall Street a v Londýně si během let prošla mnohými změnami. Faktem však zůstává, že ne všechny proběhly v takové míře, jak by si klienti či sami regulátoři přáli. Dle nejnovějších informací studie ohledně profesních přečinů a nelegálního chování na světových burzách se ukázalo, že finančníci se stále nezdráhají porušovat stanovená pravidla ve snaze přilepšit si ve vlastním profesním životě.

Studie, která vznikla ve spolupráci Notredamské univerzity a americké právní společnosti Labaton Sucharow, upozornila na to, že jak Wall Street, tak i londýnská burza jsou místa, kde nelegální a podvodná činnost je stále na denním pořádku. V rámci dotazníkového šetřením, jehož součástí bylo 1233 britských a amerických finančníků, pětina z nich jasně uvedla, že byla svědky porušování regulatorních zákonů či jiných profesních pochybení.

Nejvíce svědků neprofesionálního jednání se nachází v řadách nejvýše postavených pracovníků, jejichž roční příjem přesahuje 500 tisíc dolarů. Více jak třetina z nich byla prý svědky, či měla k dispozici jasně hmatatelné důkazy, o porušování externích či interních pravidel. Není se ani čemu divit. Naprostá většina dotázaných totiž přiznala, že se pravidelně cítí pod tlakem pokušení porušit zákon či předpis ve snaze dosáhnout tak snadného a rychlého kariérního postupu.

„I přes všechny následky porušování pravidel finančního světa, které neustále plní titulky zpravodajských medií, naše studie ukázala, že se postoj vůči korupci daného odvětví nijak nezlepšuje,“ přepisuje slova autorů server The Telegraph. Z dotázaných finančníků:

  • 47 % věří, že se jejich spolupracovníci podíleli na nelegální či neetické činnosti, aby si tak zajistili kariérní růst.
  • 23% pak přiznalo, že to byli právě oni, kdo se tohoto jednání dopustil.
  • více jak třetina, konkrt. 32 %, věří, že variabilní a bonusové složky mzdy jsou hlavním viníkem nelegálního jednání.
  • si 33 % myslí, že z hlediska korupce se finanční sektor nikterak nezměnil.
  • by pak 25 % bylo ochotno využít neveřejných informací k získání 10 milionů dolarů za předpokladu, že by tento krok byl spojen s nulovým rizikem jejich odhalení.

Studie byla zveřejněna pouze pár dní předtím, kdy pět bank (Barclays, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup a UBS) bude muset ve Spojených státech čelit více jak šestimiliardovému obvinění z manipulace měnových kurzů.

„Navzdory veškerému úsilí a energii se ukazuje, že je potřeba i nadále přemýšlet o tom, jak zlepšit etickou kulturu finančního světa,“ napsala Anna Tenbrunselová, jeden z autorů z Notredamské univerzity. Toto pak potvrzuje i fakt, že největším problémem newyorské i londýnské burzy je samotná snaha donutit finančníky reportovat nežádoucí jednání. I přes vytvoření tzv. whistleblower programů, které slouží k ohlášení nelegální činnosti, totiž většina dotázaných přiznala strach z pomsty ze strany vlastního zaměstnavatele, pokud by ohlásili jakékoliv pochybení na pracovišti.

Rekordní pokuta pro BNP Paribas. 9 miliard dolarů

Deutsche Bank – přes silné tržby, obří pokuta srazila zisk na polovinu

Newsletter