Dolar pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti euru a procyklickým měnám. Polský zlotý a maďarský forint nehledě na posilující euro proti dolaru oslabují. Jediná koruna se posunula pod dnešní otevírací cenu směrem k 25,90 za euro.

Pohledem tradera: Co spojuje poker a obchodování se zelenou energií

Jan Škampa, bývalý pokerový hráč, vede tým traderů a analytiků firmy Nano Energies, kteří se prosadili na energetických trzích v Česku, Belgii, Francii, Holandsku, na Slovensku a ve Velké Británii. V rozhovoru pro serveru Roklen24 říká, že obnovitelné zdroje jsou jedním z faktorů, které rozvinuly trh krátkodobého tradingu. Každá část dne má svá specifika i v jednotlivých zemích, a proto máme specialisty. To, co poker vytrénuje, člověk v energetickém tradingu úspěšně využije, dodává.

Jaká je historie společnosti Nano Energies?

Nano Energies je staré právě deset let. Bylo založeno v roce 2008 od začátku na dvou oblastech zapojení moderních technologií do energetiky a reagování na to, co do energetiky přinášejí. V praxi se to projevuje jednak v té veřejně známější části, dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů koncovým zákazníkům. Od začátku vykupujeme zelenou energii na přímo od českých výrobců a dodáváme ji koncovým zákazníkům, běžným domácnostem a firmám v celém Česku. V tom je specifikum Nano Green jako dodavatele elektřiny, zakládáme si na přímočarosti a čistotě. Není to takový režim, který je známý často z ciziny, ale i v Česku u konkurence, kde se zelenost garantuje zárukami původu, které mohou pocházet z Norska nebo všemožně jinde z Evropy. Ta druhá větev, které se víc věnuji já, je tradingová oblast a práce s technologickými změnami na krátkodobých trzích s energií.

Jak dlouho pracujete v Nano Energies?

Nastupoval jsem v roce 2012, takže přes šest let.

Vím o Vás, že jste bývalý profesionální hráč pokeru. Jak dlouho jste se pokeru věnoval? Jak se to prolíná s prací tradera?

Z pokeru jsem se rozhlížel, co nového, zajímavého, perspektivnějšího a smysluplnějšího začít dělat. Shodou okolností jsem se seznámil s Nano Energies prostřednictvím jiných pokerových hráčů, kteří už tou dobou s firmou spolupracovali. V tom, co trader každodenně dělá na krátkodobých trzích s elektřinou, je velký překryv předpokladů a schopností. To, co poker vytrénuje, člověk v energetickém tradingu úspěšně využije.

Můžete trading v Nano Energies popsat?

Zaměřujeme se na krátkodobý trading, což je relativně nová oblast, není to tak známá a rozvinutá disciplína. Obchodujeme s elektřinou typicky v rozmezí 40 hodin až pět minut před její dodávkou.

Jak se liší tradeři Nano Energies od traderů velkých firem? Je to odlišná práce?

I velké firmy mají někdy krátkodobý trading. Obecně, když se obvykle mluví o tradingu elektřiny, i to, co se vyučuje na školách, je to spíš dlouhodobé obchodování. Typicky jsou to například celoroční kontrakty, ve kterých jde o to, kolik bude stát elektřina v průměru příští rok. V naší oblasti pracujeme s detailem a tím, jakou hodnotu má elektřina v různých hodinách v jednotlivých zemích. Jsou to menší objemy, a je to taková neprobádaná, volatilnější oblast. Hodinové ceny se pohybují v násobcích v rámci dne. Nejlevnější noční hodina je velmi často za poloviční i nižší cenu než nejdražší hodina večerní.

Jak vlastně obnovitelné zdroje energie ovlivňují trading jako takový?

Obnovitelné zdroje jsou jedním z faktorů, které rozvinuly trh krátkodobého tradingu. Do trhu přidaly dodatečnou proměnlivost, je důležitější si jí v jednotlivých hodinách všímat. Je to faktor, který se dá hůř nebo lépe předpovídat, modelovat a zpracovat. Ti, kteří dokážou výrobu z obnovitelných zdrojů lépe predikovat, dokážou odhadnout hodnotu elektřiny pro dané hodiny. Takže bez rozvoje obnovitelných zdrojů a liberalizace trhu, která proběhla před deseti až patnácti lety, by náš sektor neexistoval.

Můžete jednotlivé obnovitelné zdroje seřadit podle důležitosti pro Nano Energies?

Hodně se to liší zemi od země. Nechvalně proslulé solární elektrárny u nás mají velký objem. Ve špičkách, v pozdním jaru, mohou v některých hodinách pokrýt i více než čtvrtinu spotřebovávané elektřiny. Potom je značný rozdíl, jestli se nečekaně zatáhne a bouřka přijde o hodinu dřív, nebo později. To už hodně ovlivní aktuální stav, přebytek, potažmo hodinovou cenu elektřiny. Vítr je u nás výkonově nesrovnatelně menší, proti fotovoltaice asi desetinový. Objemově také, je to asi pětina dodaného množství. Nejde tolik o český vítr, hodinové ceny elektřiny jsou hodně ovlivněny i výrobou elektřiny v Severním moři, v Holandsku, nebo v Belgii. Zrovna když spolu mluvíme, přichází vichřice do Německa a ceny na následující den budou mnohem níže.

Jaké jsou při tradingu rozdíly v jednotlivých zemích? Mají svá specifika?

Každá země má svoji koncepci fungování energetických trhů. Různé složení, rozdělení kompetencí institucí na trhu v otázkách obchodování, zúčtování odchylek, stability sítě atd. Harmonizace a inovace v této oblasti přichází spíše z EU, fungování trhů má stále hodně nevyužitého potenciálu. Kromě těchto legislativních a institucionálních faktorů je velmi proměnlivý energetický mix. Jsou země, které téměř nevyužívají obnovitelné zdroje a které mohou přesněji plánovat dopředu. Ty pro nás nejsou zajímavé. Příkladem může být Polsko, které z 90 procent vyrábí elektřinu z uhlí.

Jak velký by pro Vás byl problém začít tradovat třeba v Holandsku?

Máme zkušenosti ze šesti zemí, Česko, Slovensko, Velká Británie, Belgie, Holandsko a Francie. U každé země známe její specifika. Třeba Holandsko je poměrně efektivním trhem. Mají výrazné zásoby plynu a zastoupení plynových elektráren, plynem také hodně topí. Zato ve Francii převažuje topení elektřinou a venkovní teplota má přímější dopad na trh s elektřinou. V Holandsku díky plynovým elektrárnám nemívají v elektřině delší cenové extrémy. Když nečekaně o hodně méně fouká, tak není problém spustit plynové elektrárny. Víme i o automaticky reagujících kogeneračních jednotkách ve sklenících, které vyrovnají nedostatky v každodenním provozu.

Oproti tomu je velký kontrast s Belgií, která je mnohem koncentrovanější k jádru, plyn je tam okrajovější záležitost. Obnovitelných zdrojů mají podobně jako v Holandsku, ale cenové extrémy tam jsou mnohem větší a delší. Nyní v listopadu mají velké obavy o samotnou bezpečnost dodávek, protože většina jaderných bloků je v poruše. Reálně se mluví o řízených odstávkách střídajících se v částech země – brownoutech. Průměrná cena silové elektřiny tam pro listopad nedávno dosáhla 200 Eur/MWh oproti českým 60 Eur/MWh. Větší rizika způsobuje koncentrace několika málo velkých zdrojů než obnovitelné zdroje, které mají horší jméno.

Jak vlastně tvoříte ceny tarifu Nazeleno?

Máme dva druhy tarifů v oblasti retailu, tarif Nazeleno a tarif Dobrý skutek. Ten druhý je specifický produkt na podporu potřebných. Nicméně co se týče elektřiny Nazeleno, tak cenotvorba je tržní záležitost. Standard na trhu je mít ceny relativně vysoké. Naše zelená elektřina stojí méně než standardní produkty dominantních dodavatelů. To se snažíme udržet a vždy se nám to zatím podařilo. Pro lidi přeci jen není přirozené příliš se starat o náklady na elektřinu, hlavně pro domácnosti a menší podniky. Tím pádem si i ty velké společnosti mohou dovolit udržovat vysoké marže i na nezelené elektřině. Pro nás není problém dostat se na srovnatelnou cenou i při garanci původu z obnovitelných zdrojů českých malovýrobců.

Jak tedy zajišťujete, že dodávaná elektřina je opravdu zelená?

Z fyzikálního hlediska se elektrony, které proudí do zásuvky, samozřejmě nezmění. Ale to platí i pro změnu vašeho dodavatele elektřiny, tarifu a podobně, jde vždy o změny smluvních vztahů nad fyzickou realitou. Obchodníci musí elektřinu pro své zákazníky někde sehnat. Někteří ji získají od konvenčních elektráren, nejčastěji ti, kteří je vlastní. Někteří nakoupí na trhu, kde je to již anonymizované a kde rozhoduje národní energetický mix. Ovšem je i možnost nakoupit elektřinu přímo od konkrétních menších výrobců. Je to přímočaré, platíme za elektřinu konkrétní větrné elektrárně, konkrétní biomasové stanici, vodní elektrárně. Elektřinu nemáme odjinud a vždy jí nakoupíme víc, než zákazníkům dodáme

Na čem jsou závislé ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů? Co sehrává největší roli?

Hodnota elektřiny, kterou různé zdroje vyrábí, je určena především časem, kdy vyrábí. Je rozdíl, pokud biomasová elektrárna vyrábí 24 hodin denně, nebo solární elektrárna vyrábí přes den, a ne v noci. Zato ale vyrábí víc ve slunečných dnech, kdy elektřina má nižší hodnotu, protože vyrábí mnoho dalších solárních elektráren a elektřiny je dostatek. Doplňkový faktor je, jak dobře se dá výroba predikovat. Když třeba solární elektrárny vyrábějí nečekaně méně, tak je i dražší elektřinu rychle dokoupit odjinud pro účely vyrovnání, mají tedy vyšší náklady na odchylku.

Sledujete počasí. Jaká data používáte?

Jedna věc je pracovat s kvalitními meteorologickými  modely, druhá věc je, jak výsledky z nich v praxi dobře využít a zobrazit pro trading. Využíváme služeb několika zahraničních firem, spolupracujeme s českými meteorology na vlastních modelech a metrikách, které jsou pro naše účely nejpraktičtější. Máme zároveň vlastní know-how, zejména pro situace, kdy meteorologické modely hůře fungují. Je obtížné matematicky předpovědět zejména mlhu a inverzní situace. Zde se modely sice zlepšují, ale mají pořád stále velkou chybovost, tradeři jejich odhad výrazně zpřesní.

Máte oblíbený trh s energiemi? Že byste mohl říct, líbí se mi tato konkrétní země?

Z hlediska zajímavosti je to Belgie kvůli extrémům, které se v zemi objevují. Volatilita znamená příležitosti pro zkušené tradery a pro toho, kdo se dokáže přizpůsobit v dané situaci a zareaguje rychleji než matematické modely.

A jde to vůbec? Může bývalý hráč pokeru roboty porážet?

Je potřeba trhy rozlišovat. Finanční trhy, forex, tam bych se do toho rozhodně nepouštěl a nikomu bych to nedoporučil. V našem případě se bavíme o relativně nových trzích, které nemají tak velké objemy a zároveň jsou časově proměnlivé. To, jak vypadal trh před dvěma lety v Čechách, nám neřekne tolik o situaci dnes. Je tam menší datová hustota, s níž by si automatické algoritmy poradily lépe. Na likvidnějších a rozvinutějších trzích samozřejmě mají výhodu. V našem pojetí je to pořád o intenzivní spolupráci traderů, matematických analytiků a programátorů. Není to o tom, aby byl trader do počtu. Stále je to on, kdo u sebe agreguje pestré informace, které všemožným způsobem ovlivňují cenu elektřiny a které by v tuto chvíli nebylo efektivní automatizovat právě kvůli jejich proměnlivosti. Časem se to samozřejmě nevyhne žádným takovýmto trhům, s tím počítáme, ale v tomto ohledu je vývoj deset let za finančními trhy.

Jak velký je Váš tým na tradingu?

Traderů, analytiků a programátorů je v tuto chvíli patnáct až dvacet. Víc než polovina traderů jsou pokeroví hráči. Většinou to je tak, jako v mém případě, poker jsem přestal hrát při nástupu do Nano Energies. Jsem zvědav, jak dlouho budu mít nálepku pokerový hráč…

Jsou to lidi z matfyzu, z ČVUT?

Ano, z matfyzu jsou to určitě analytici, i někdo z traderů. Programátoři mohou být z ČVUT a jiných škol nebo praxe, jako v jiných firmách. Samotný trader je hodně specifický v osobním profilu. Musí mít blízko k analytickému myšlení a k práci s čísly. Přitom se ale musí umět rychle rozhodovat v nejistých a rizikových situacích a mít odolnost proti finančním výsledkům svých rozhodnutí, aby ho nezlomilo několik neúspěšných obchodů nebo krátkodobá smůla.

Co je při tradingu považováno za neúspěch? Kolik to je přepočítáno na peníze při velké volatilitě?

Trader každodenně dělá rozhodnutí s dopadem několik stovek tisíc korun. Tím, že pracujeme s detailem a jednotlivé obchody jsou menší, jsou to stovky obchodů denně.

A režim práce?

Fungujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Trading se nezastaví ani o svátcích. Krátké odstávky jsou jen z technických důvodů.

Směny jsou osmihodinové?

Ano, máme zajetý takový nepřetržitý provoz. Každá část dne má svá specifika i v jednotlivých zemích, a proto máme specialisty. Když je někdo noční trader, tak se snažíme, aby se držel nocí.

A vy máte radši den nebo noc?

Já už delší dobu netraduju osobně. Radím ostatním, koordinuji.

Jan Škampa vede tým traderů a analytiků, kteří se prosadili na energetických trzích v Česku, Belgii, Francii, Holandsku, na Slovensku a ve Velké Británii. Společně se věnují i optimalizaci predikčního matematického modelu pro odhad situace v elektrických sítích a výzkumu možností agregace flexibility, díky čemuž Nano Energies přispívá k vyrovnávání evropských elektrických soustav. Ve vedení Nano Energies, kde se podílí i na strategickém řízení, působí od roku 2013. Příchodem do společnosti ukončil Jan Škampa svou úspěšnou působnost ve vrcholovém pokeru, kterému se věnoval od dob studia ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2009 zvítězil v prestižním turnaji European Poker Tour.

Newsletter