Pomáháme manažerům být ještě lepšími manažery

Pomáháme manažerům být ještě lepšími manažery, aby mohla růst celá firma. Využíváme k tomu speciální metodologii co-development. Ta spočívá ve vytvoření skupiny 10 až 15 členů, manažerů z rozdílných zemí, kultur, odvětví i různých oddělení a profesí. Skupinu vede zkušený moderátor a přizveme ještě externího experta na dané, skupinou předem zvolené téma. Cílem je, aby si každý manažer odnesl recept na řešení konkrétních problémů, se kterými se střetává ve své práci, řekl serveru Roklen24 Laurent Laval, Managing Director International Association for Managers Potential (IAM Potential).

Jak dlouho už IAM Potential v České republice působí?

Fungujeme už od ledna 2018, ačkoliv do obchodního rejstříku jsme byli zaregistrováni až v dubnu 2018. Naší inspirací je asociace Germe, která funguje ve Francii už více než 20 let a má přes 3000 členů. Nejsme však její součástí. Jsme českým spolkem, non-profit organizací, máme však tu výhodu, že můžeme čerpat inspiraci z 20 let zkušeností Germe. Můj přítel a soused z kraje Cognac Francois Hosteign byl zakladatelem a dlouholetým předsedou Germe. Pomáhal nám v začátcích naší asociace. Začali jsme v Praze a expandujeme v rámci České republiky a Slovenska. Koncem letošního roku bude mít IAM Potential 15 skupin. Jakmile dobudujeme pevné základy v Čechách, chceme dále expandovat v regionu střední Evropy.

Co je hlavním cílem IAM Potential?

Pomáhat manažerům být lepšími manažery, efektivně růst, aby mohla růst celá firma jeho zaměstnavatele. Využíváme k tomu speciální metodologii.

Jakou?

Nazývá se co-development program. Každá skupina má 10 až 15 členů, manažerů z rozdílných zemí, kultur, odvětví i různých oddělení a profesí. Tato skupina se potkává osmkrát ročně, vždy jednou měsíčně na tři hodiny. Skupinu vede zkušený moderátor, na 6 setkání přizveme ještě externího experta na dané, skupinou předem zvolené téma, obvykle to bývá osobnost v daném oboru s mezinárodní zkušeností. Setkání však není pouhou přednáškou, ani workshopem. Přidělený expert má k dispozici maximálně 30 minut k objasnění teoretických východisek daného tématu, stihne obvykle ukázat tak asi pět stránek prezentace, zbytek času je věnován interaktivní práci ve skupině. Cílem je, aby si každý manažer domů odnesl svůj recept na řešení konkrétních problémů, se kterými se střetává ve své práci.

Tuto metodologii jste vymysleli vy sami?

Ne, je to přesně to, co nám přináší spolupráce s Germe. Je to léty prověřená a neustále vylepšovaná metodologie, za kterou stojí dvacet let práce stovek moderátorů a skupin ve Francii. Je to velmi efektivní způsob osvojení si co nejvíce informací a zkušeností od špiček v oboru. Podstatným předpokladem však je proaktivní přístup daného manažera. Nicméně musím podotknout, že samozřejmě nelze jen tak kompletně převzít francouzskou metodologii bez jakýchkoliv úprav. V současnosti ji nadále vylepšujeme v našich skupinách manažerů z mnoha kulturních zázemí.

K čemu konkrétně metodu využíváte?

Tato metodologie slouží k růstu samotného manažera na základě práce na jeho praktických problémech. Můžete to být třeba aktuální projekt nebo nějaká jiná výzva, které čelí. Někdy se manažeři soustředí jen na problém, který ale nejsou schopni sami vyřešit. Tato metodologie, která je postavena na využití znalostí a zkušeností dalších členů ve skupině, přináší vždy spoustu praktických rad. Stejně jako Einstein řekl: „Nemůžeme vyřešit problém se stejnou úrovní vědění, kterou jsme do nápadu sami vnesli.“ Většinou alespoň jeden z členů skupiny přinese jiný úhel pohledu na věc a skupina je poté schopna dojít k praktickému řešení daného problému.

Myslíte si, že existuje „ideální manažer“? Co by měl takový člověk zvládat?

Nemyslím si, že existují ideální manažeři. Jsou manažeři, kteří vědí, že by mohli být o něco lepší, chtějí se učit a posouvat se dál. To je pro mě definice dobrého manažera. V podstatě je to člověk, který ví, že toho moc neví, ale chce na sobě pracovat, nebojí se své problémy sdílet a je otevřen radám lidí, kteří jsou na tom podobně jako on.

Měl bych asi zmínit, že v současné době mezi členy rezonuje hlavně management lidských zdrojů. V září budeme mít seminář s Pavlem Merhoutem z firmy Tymphany Acoustic Technology Europe (dříve Bang & Olufsen). Tématem bude leadership orientovaný na člověka. Pavel vychází ze svých zkušeností z práce v zemích severní Evropy.

Dobrý manažer by měl být dobrým psychologem. Je to jen fráze, nebo pravda?

Nemyslím si, že by to bylo nutné. Psychologie je řemeslo, stejně jako novinařina nebo cokoliv jiného. Nemyslím si, že je nutné být psychologem, abyste byl dobrým manažerem. Jak už jsem řekl, je dobré znát vaše limity a mít chuť se stále zlepšovat. Tady asi vycházíme trochu z psychologie. Pokud jste klientem psychologa, tak pro vás platí jedna podmínka, a to je právě ta vůle dělat pokroky. Jako manažer musíte mít také potřebu dělat pokroky, to je asi to důležité spojení mezi psychologií a řízením lidí.

Co je nejtěžší na práci s manažery, kteří se chtějí zlepšovat? Probíhá to jako trénink?

Nedá se to nazvat tréninkem. Pro mě je trénink situace, když autorita říká v tu chvíli jemu podřízeným, co a jak mají dělat. Důležitým faktorem jsou naši moderátoři skupin. Jedna z prvních otázek každého moderátora, kterou klade členům své skupiny, je: „Co je vaší pracovní noční můrou, nad jakým pracovním problémem přemýšlíte, když se v noci vzbudíte“? Tímto moderátor sesbírá nejhlouběji pohřbené potřeby členů skupiny a společně s podporou vedení IAM Potential vytvoří co-development program pro následujících šest měsíců. Jakmile rozumíme potřebám členů skupiny, je hračkou najít pravého experta.

Je IAM Potential také o networkingu?

Jsme sice organizací členů, ale pravidelné setkávání není prvoplánově o networkingu, ten zpravidla přichází jako sekundární efekt až později. Po konci každého setkání jsou lidé plni emocí, zůstávají, vypijí sklenku vína a mluví spolu o tom, co prožívají. To už není součástí našeho programu, ale přirozeně to vyplyne z právě prožitých prozření. V dobře fungující skupině funguje pocit sounáležitosti a mezi členy panuje solidarita. Cílem našeho snažení tedy není networking. Cílem je rozvíjet se navzájem a rozvíjet důvěru mezi členy skupiny, což ale přirozeně ústí ve spolupráci v byznysu.

Jak dlouho již působíte v České republice?

Téměř deset let jsem vedl jeden tým, jehož část byla právě v České republice. Konkrétně to bylo v Dobříši. Když se tam stavěla nová továrna, začali jsme budovat také nové tréninkové centrum. Byl jsem součástí vedení tréninkového centra, kterým ročně prošlo přes 2000 lidí. Vždy jsem se zajímal, jak lépe trénovat a předávat lidem zkušenosti efektivněji. Podle mého názoru je důležité nebýt jen učitelem, správná cesta je naučit lidi sdílet znalostí mezi sebou, učit se navzájem.

Jaký je váš názor na české manažery? Mají nějaké specifika?

Na jednu stranu jsou velmi podobní jiným manažerům ve světě, na druhou jsou ale více ochotni se učit. To je velmi zajímavé. Co mě na českých manažerech, a lidech v Čechách vůbec, fascinuje, je to, že umějí dosáhnout velkých věcí, protože nevědí, že některé věci jsou vlastně nemožné. A jsou také velmi autentičtí.

A co nějaká negativní specifika? Co jim třeba chybí?

Rád se soustředím na to, co je pozitivní, takže vlastně nevidím, co by bylo špatně.

Co připravujete s Leadership4Future pro tento rok?

IAM Potential je pro manažery, kteří jsou takzvaní „top level minus jedna“. Tedy lidé, kteří jsou přímí podřízení generálních ředitelů. Mohou být jak z velké korporace, tak ze středně velké firmy. Měli jsme ale i poptávku po sdílení našich zkušeností s lidmi na vrcholu. Rozhodli jsme se připravit konferenci pro CEO s jedním z našich nejlepších expertů. Ve středu 30. října spolupořádáme v Ostravě konferenci Leadership4Future, kde jedním ze přednášejících bude náš expert, Dominique Tissier, dlouholetý člen správní rady Michelin. Bude mluvit o moderní koncepci „empowermentu“, což je více než pouhá motivace zaměstnance k práci. V Michelinu na tom pracovali a efektivitu zvedli o 20 procent tím, že zlepšili flexibilitu lidí ve všech odvětvích výroby. Konference Leadership4Future se bude konat v Moravskoslezském inovačním centru v Ostravě. Dominique Tissier také povede pro členy IAM Potential několik skupinových setkání.

Dozvěděl jsem se, že budete součástí ještě další firmy a projektu, který se týká rozvoje manažerů. Můžete nám ho přiblížit?

Od září budu součástí jedné z deseti nejlepších firem na světě zabývající se headhuntingem. Jedná se o firmu TRANSEARCH International, která sídlí v Londýně. Nejedná se pouze o přední firmu v headhuntingu, ale i o firmu plnou zkušených konzultantů a poradců, kteří jsou velice nadšení do budoucího vývoje firem a jejich vedení. Existuje tu tedy dobré spojení mezi mými předchozími zkušenostmi a tím, čím se TRANSEARCH zabývá. Navíc se ujmu role v byznys developmentu francouzských, italských, belgických a španělských firem, takže zužitkuji i své jazykové a kulturní znalostí těchto zemí.

Laurent Laval působí jako konzultant ve firmě TRANSEARCH International. Je zakladatelem International Association for Managers Potential (IAM Potential).V posledních 20 letech pracoval pro různé nadnárodní korporace. V České republice se pohybuje 12 let. 

Newsletter