Posilování koruny je spojeno s významnými riziky

Klíčové body

  • Očekáváme posílení koruny proti euru i dolaru.
  • Klíčovým faktorem silnější domácí měny bude zvyšování úrokových sazeb a úrokový diferenciál.
  • Očekávané posílení kurzu není bez rizik.
Zdroj: Depositphotos

U české koruny očekáváme v následujících měsících zpevnění proti euru i proti dolaru. Kurz v tomto týdnu posílil a prolomil důležitou hranici podpory 25,40 za euro. Koruna zpevňovala od konce minulého týdne i proti dolaru, kde zaznamenala významný posun od 21,20 za dolar těsně pod hranici 20,75 koruny za dolar. I přes proběhlé i očekávané korekce a vybírání zisků předpokládáme, že trend české koruny bude nadále býčí.

Posilování české koruny je taženo zlepšením tuzemské i zahraniční pandemické situace, která umožnila otevírání celých segmentů ekonomiky a uvolnění podmínek v mnoha dalších. I přesto, že rozvolnění opatření lze vnímat jako významný pozitivní stimul pro ekonomiku, předpokládá jarní prognóza ČNB „pouze“ 1,2% růst HDP v roce 2021 proti roku 2020. Českou ekonomiku stejně jako řadu dalších negativně postihl výpadek produkce v průmyslu, který byl spojený s nedostatkem vstupů. Situace na trhu výrobních vstupů by se měla zlepšovat spolu s pandemickou situací v zahraničí, což přispěje ke zlepšení v českém průmyslu a české ekonomice s pozitivním dopadem na kurz koruny.

Zvyšování úrokových sazeb a úrokový diferenciál

Vedle zlepšení pandemické situace a očekávané ekonomické obnovy bude na zpevňování koruny vyvíjet tlak i rostoucí úrokový diferenciál mezi tuzemskými a zahraničními úrokovými sazbami. Česká národní banka očekává vlivem ustupující pandemie, rostoucích inflačních tlaků a zlepšení hospodářské situace trojí zvýšení úrokových sazeb ještě v roce 2021. První zvýšení může sazeb může přijít už v červnu. To je ale vzhledem k vývoji současné situace z pohledu inflace a pozdějšího nástupu ekonomické obnovy nepravděpodobné. V Roklenu očekáváme z výše uvedených důvodů první zvýšení úrokových sazeb až v srpnu, kdy druhé může následovat během podzimu. Ke třetímu zvýšení úrokových sazeb, se kterým současná prognóza ČNB stále počítá, dojde jen v případě, že bude pokračovat nastolený trend v oblasti inflace a hospodářského vývoje.

Prostor pro zvýšení úrokových sazeb v České republice vytvoří i rostoucí inflace, která dle prognóz bude v následujících čtvrtletích oscilovat okolo horní hranice tolerančního pásma. K němu se inflace dostane ze tří hlavních důvodů. Prvním důvodem je významný růst cen pohonných hmot, který je spojen s předpokládaným meziročním růstem ropy v roce 2021 o 42 %. Druhým důvodem je očekávaný růst cen potravin a třetím pak pozvolný ústup pandemie, který bude spojen s významným oživením spotřebitelské poptávky, což povede alespoň krátkodobě k růstu cen služeb.

Rizika

Rizika spojená s virem COVID-19 jsou stále přítomná, i když se to dle nálady v České republice nemusí nutně zdát. Postupné uvolňování protipandemických opatření a pozvolný růst tempa vakcinace dodávají lidem odvahu, pocit bezpečí a v některých případech i přesvědčení, že jsme virus porazili. Není divu. Studentům se znovu otevírají školy, za jistých podmínek se otevírají dosud uzavřená pracoviště a služby a centra měst se znovu zaplňují lidmi. První dávkou bylo k 21. květnu očkováno více než 3,3 milionů lidí a počet nově nakažených virem COVID-19 klesá k hodnotě 53 lidí na 100 tisíc obyvatel.

Není proto divu, že v populaci po těžkých 14 měsících bují optimismus. Optimismus spojený s polevením pozornosti vůči nebezpečí nákazy virem, ale umocňuje riziko exploze další nákazy. Přes 3,3 milionu lidí podstoupilo očkování první dávkou. Adekvátní imunitní odpověď organismu na očkování se však dostavuje až 14. den po aplikaci druhé dávky u dvoudávkových vakcín. Ukončené očkování, ať už jednodávkovou či dvoudávkovou vakcínou, registruje Česká republika u zhruba 1,17 milionů lidí. To odpovídá zhruba 13,5 % české populace nad 18 let. Jistou formu imunity má stále část obyvatel – 1,7 mil, která onemocnění prodělala.  Závěr je však stále stejný. Většina obyvatel je vystavena plnému riziku nákazy virem a s ním spojenými zdravotními komplikacemi.

Že virus není poražen, dokládá i situace v zahraničí, kdy jako příklad může sloužit Indie, kde dochází k masivnímu šíření viru a kolapsu zdravotnického systému. V zemi, kde žije téměř 18 % světové populace, registrují denně 400 tisíc nových případů, což je zhruba čtyřnásobek oproti vlně nákazy ze září. Exploze nákazy v Indii následovala povolení masových akcí a rozvolnění řady dalších protipandemických opatření. Relativně klidná koronavirová situace se tak může obratem zhoršit. Vedle rizik spojených s rozvolněním existují také rizika nových mutací, kde současné vakcíny nemusí být plně účinné. V době letních dovolených navíc roste riziko rozšíření těchto mutací.

I přesto, že je míra rizika spojena s pandemií v současnosti nižší, než tomu bylo v loňském roce, je nutné nejen v otázce měnových kurzů tato rizika vnímat. V případě zhoršení pandemické situace, zpomalení ekonomické obnovy a zpomalení růstu inflace lze očekávat, že ČNB vedle řady dalších centrálních bank nepřistoupí k zpřísnění měnové politiky, což by se přirozeně odrazilo na kurzu jednotlivých měn.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,2185 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 89,99 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,2133 do 1,2244 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,45 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,38 až 25,54 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,77 až 21,04 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

 

Text byl původně napsán pro Hospodářské noviny.

Newsletter