AMSP ČR podporuje částečné uvolnění podnikání se specifickým režimem

Na Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se v posledních dnech obrací velké množství živnostníků a drobných firem z oborů, které musejí mít v současné době zavřeno nebo mají významně omezenu činnost nařízením vlády v souvislosti s epidemiologickou situací. Tito podnikatelé apelují na alespoň částečné povolení podnikání. Jejich finanční zdroje jsou zcela vyčerpané a pro mnohé z nich jsou současné podpory již nedostačující i vzhledem k tomu, že již není možný jejich souběh.

V návaznosti na připravovanou matici opatření Ministerstva zdravotnictví a diskusi k rozvolňování podmínek podnikání podporuje AMSP ČR návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Ten směřuje při zlepšení epidemiologické situace na úroveň 3 ze zmíněné matice k tomu, aby byly spuštěny všechny omezené provozy za podmínky specifického režimu, který by se týkal např. omezení počtu klientů, zákazníků, m2 apod.

AMSP ČR přijímá velké množství podnětů zejména drobných firem a živnostníků, jako například kadeřníků, kosmetiček, manikérek, pedikérek, ale i drobných obchodníků, kteří žádají alespoň o minimální možnost začít pracovat. Jsou připraveni zodpovědně dodržovat nastavená hygienická opatření vč. dezinfekcí, roušek, rozestupů, v některých případech i štítů při práci, do kterých stejně investovali již v jarní vlně koronaviru. Jsou schopni zabezpečit dle objednávek minimální kontakt klientů či zákazníků mezi sebou. AMSP ČR má také řadu rozhořčených reakcí malých obchodníků např. s oděvy a obuví, kteří musejí mít zavřeno a poukazují na hypermarketová oddělení s tímto sortimentem, která zůstala otevřena.

AMSP ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR navíc vypracovala a 9. listopadu 2020 zveřejnila podrobný manuál k hygienickým opatřením ve firmách 2.0 v souvislosti s Covid-19 riziky. Současně vyzvala všechny zaměstnavatele k dodržování těchto opatření na pracovištích.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na digitalizaci, rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní provozovny, malé restaurace, ženy v podnikání a podnikatele 55+.

Newsletter