Analýza: Ženy v ČR zakládají více živností než muži

Již pátým rokem za sebou v počtu nových živností nestačí muži ženám. Jen v posledním roce založilo malou firmu dvakrát více žen než mužů. Od roku 2012 činí tento rozdíl již 34 tisíc živností ve prospěch podnikatelek. Zatímco polovina regionů v ČR v posledním roce zaznamenala úbytek mužů v malém byznysu, počet podnikavých žen rostl ve všech krajích. Serveru Roklen24 to v tiskové zprávě sdělila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která na toto téma společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za podpory společnosti Ženy s.r.o. zpracovala aktuální srovnávací analýzu.

Každoroční analýza AMSP ČR a MPO ukazuje, že se již stává trendem, kdy ženy zakládají více živností než muži. Zatímco počet podnikatelů – mužů celkově od roku 2012 stagnuje a jejich počet je za poslední pětiletku dokonce nižší o 193, počet podnikatelek za stejnou dobu vzrostl o více jak 34 tisíc.

Za poslední rok (2016) už není rozdíl tak veliký, přesto je nárůst žen v podnikání vůči mužům téměř dvojnásobný, když přibylo 8 942 žen podnikatelek, zatímco mužů jen 4 638.

Celkově z pohledu všech aktivních OSVČ dochází k mírnému nárůstu počtu fyzických osob-podnikatelů, kterých je nyní 981 tisíc, uvedla Asociace ve zprávě s tím, že zatímco pokles OSVČ z hlavní činnosti v letech minulých se zmírnil, trend růstu počtu OSVČ z vedlejší činnosti pokračuje. Počty právnických osob rostou průběžně, za posledních pět let došlo k nárůstu zhruba o čtvrtinu na 437 tisíc podnikatelských subjektů.

Zatímco na jednoho muže v roce 2016 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo 1,34.

Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny. Dvojnásobně větší podíl mají ženy vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen z necelých 15 %.

Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti ČR, následuje Praha a oblast severovýchodní. Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní oblast. Největší nárůsty podnikatelů v posledním roce jak u mužů, tak žen zaznamenala Praha, oblast středních Čech a Jihovýchod. Úbytek žen podnikatelek se v roce 2016 nekonal v žádném regionu, nepatrné úbytky mužů podnikatelů byly zaznamenány v regionech Jihozápad, Severozápad, Střední Morava a Moravskoslezsko.

„Zatímco do roku 2010 válcovali co do počtu nových živností muži ženy, v posledních letech je trend přesně opačný,“ uvedl Karel Havlíček, předseda AMSP ČR. „Dobývat podnikatelský kopec se rozhoduje čím dále více žen po mateřské dovolené, ale roste i počet zajištěných žen, které míří k vyšší nezávislosti, vidíme i růst žen ve věku 55 let a více. Obecně pro ně platí, že jsou vytrvalé, méně riskují, nemají ego mužů a jdou věcně za výsledkem. Úspěch neměří finančními a mediálními ukazateli, ale schopností přežít v delším časovém horizontu, klidně i s menšími zisky.“

Newsletter