Barkin (Fed): Stále spatřuji desinflační síly brzdící růst cen, první polovina roku bude z hlediska ekonomického růstu pravděpodobně pomalejší, avšak s omezenými riziky poklesu z důvodu fiskálních výdajů a úspor domácností, druhá polovina by mohla přinést robustní růst na straně spotřeby domácností i firem

Newsletter