Beneš & Michl: Svobodná firma, co si pod tím představit a jak vést lidi a společnost?

V dnešní době i v současné společnosti můžeme nalézt mnoho různých firem a organizací s odlišnou vnitřní strukturou, s jinými nastavenými hodnotami i s rozdílným chováním mezi zaměstnanci i mezi zaměstnavateli vůči svým zaměstnancům. Ve vyjmenovávání dalších rozdílů bychom mohli dál pokračovat, ale zastavíme se u samotného pojetí firma, respektive firma tradiční a firma svobodná. V čem se filozofie takových firem liší? Odpověděl Jakub Michl, CEO, strategy designer a jednatel webové a grafické agentury Beneš & Michl.

Jakub Michl

Tradiční vs svobodné firmy. Obvykle se setkáváme s firmami, kterým je vlastní klasická, hierarchická organizační struktura. Na pomyslném nejnižším bodě pyramidy jsou zaměstnanci, kteří mají nejmenší vliv na chod firmy, s vyššími úrovněmi pomyslné pyramidy se pak dostáváme k vedoucím zaměstnancům, manažerům a lídrům, k jednatelům a ředitelům. Veškerá odpovědnost za jednotlivé úkoly, zaměstnance a podřízené stoupá s pomyslnou úrovní zmiňované pyramidy. Zaměstnanci mají obvykle striktně nastavená svá práva a povinnosti. Mnohdy jim není umožněna ani vlastní invence, a tak plní plány svých nadřízených dle jasných instrukcí.

S postupem času se ale doba mění a tradiční píle, poslušnost a znalost dnes pomalu nahrazuje kreativita, zápal a samostatnost. Menší firmy mají tendence – sami chtějí – stavět na myšlence, že ostatní kolegové dělají to nejlepší, co mohou, co umí a také, co je v zájmu celé firmy.

Filozofie svobodné firmy tkví v předpokladu, že každý jedinec má v sobě ukrytý talent, při jehož uplatnění na pracovním poli, se pro něj práce jako taková stává čímsi jiným, než potřebnou a nutnou částí života. Podobně nastavené firmy s tímto předpokladem dál pracují a zakládají si na zodpovědnosti jednotlivých pracovníků.

I ve svobodných firmách nalezneme pozice typu lídr, manažer, nicméně tyto pozice slouží spíše jako pozice koordinátorské, které se snaží nasměrovat ostatní pracovníky v týmech. Důraz ve svobodných firmách je kladen na naslouchání, společné řešení problémů, talent pracovníků a samozřejmě na vzájemnou toleranci. Se všemi vyjmenovanými jde ruku v ruce firemní kultura a společná vize, která je nesmírně důležitou součástí svobodných firem. Je důležité, aby jednotliví pracovníci měli stejný cíl, jako jej má nastavený samotný majitel či vedení.

Dále myšlenku svobodné firmy s ohledem na své zaměstnance rozvíjí Jakub Michl, CEO, strategy designer a jednatel webové a grafické agentury Beneš & Michl: „Dáváme lidem pocit důležitosti. Všichni jsou u nás ve firmě důležití. Od asistentky, přes juniorního grafika až po art directora. A všichni to ví.“ Pro všechny pracovníky je důležitá myšlenka kolektivnosti a pocit sounáležitosti, kdy se ví, že to, co dělají / vytváří, zkrátka to, na čem se podílí, má vliv na všechny ostatní. „Finanční výsledky pravidelně sdílíme na měsíční bázi. Všichni tak ví, kolik má firma zisk a jak se jí tedy daří. Používáme také kvalitní vybavení – židle, stoly, počítače, software,“ doplňuje dále Jakub Michl.

Svobodné firmy

Svobodné firmy u nás nejsou natolik hojně zastoupeny, jako tomu je u tradičních firem, každopádně i s nimi se zde můžete setkat. Obvykle jsou to firmy, které mají menší počet svých pracovníků. Určitou predikcí je skutečnost, že v úzkém kruhu se snadněji řeší koordinace, problémy a samozřejmě je výrazně usnadněna vzájemná komunikace. S větším počtem pracovníků je pak možné vytvářet různé týmy, mezi kterými je komunikace i koordinace taktéž snazší.

Svoboda a svobodné firmy

Jakub Michl, CEO, strategy designer a jednatel webové a grafické agentury Beneš & Michl, dále filosofii svobodných firem rozvádí o fungování ve vlastní agentuře: „Vytváříme prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí svobodně a zodpovědně. Podporujeme vzájemnou důvěru od prvního setkání. Razíme heslo zodpovědnost = svoboda. Když budeš zodpovědný, máš plnou svobodu.“ Co se týče samotné svobody, uvádí příklady: „Neschvalujeme dovolené. Prostě si je berou. Neschvalujeme home office. Prostě si jej vezmou. Neřešíme, kdo s jakým autem kam jede. Prostě si ho vezme a jede s ním kam chce.

Jak už bylo zmiňované výše, fungování svobodných firem je závislé na společné a sjednocené vizi, kdy zaměstnanci nechodí do práce jen s tím, aby si odpracovali to, co musí a šli domů. Tuto myšlenku zastává i Jakub Michl z agentury Beneš & Michl: „Máme jasnou vizi a cíle, za kterými všichni jdeme. O důležitých věcech ve firmě rozhodujeme všichni dohromady.“ Pro upřesnění také uvádí příklady, o čem společně rozhodují: „Společně jsme si zvýšili počet home office z 1 dne na 3 dny v týdnu. Společně jsme si stanovili, jak budou vypláceny bonusy z projektů. Společně řešíme, koho do firmy přijmeme. Stanovujeme si jaké benefity máme ve firmě. Např. naposledy Multi sport karty.“

O Beneš a Michl

Beneš a Michl je profesionální webová a grafická agentura působící na českém trhu již od roku 2007, tedy 14 let. V rámci svých služeb nabízí webová řešení (vytváří a pečují o stovky webových stránek), grafické služby (loga, katalogy i billboardy) a AR řešení (rozšířená realita, z anglického augmented reality). Proces mají založený na design thinking přístupu (přístup založený na inovaci produktů, služeb a procesů), který pomáhá zrealizovat i ty největší výzvy. Díky svému přístupu dostala agentura již 8x ocenění na prestižní soutěži Web Top 100, přičemž se jednou umístila na první příčce a získala zlatou medaili a dvakrát dostala ocenění v podobě stříbrné medaile.

Ing. Jakub Michl

Je CEO (Chief executive officer), jednatelem a strategy designerem webové a grafické agentury Beneš a Michl. Ve firmě působí již od roku 2007. Vystudoval softwarové inženýrství na Západočeské universitě v Plzni (ZČU) a získal certifikát Education for Business on the Internet na iCollege.

Newsletter