Brexit a doprava 2021

Po dlouhých 47 letech členství v EU vystoupilo ke dni 31. ledna 2020 Spojené království z Evropské unie. Po přechodném období se tak oficiálně stalo třetí zemí a momentálně se již nebude účastnit na rozhodování v souvislosti s EU. Zmiňované přechodné období trvalo do 31. prosince 2020, během kterého díky předpisům EU vše fungovalo na obvyklé bázi, a tudíž se pro spotřebitele, podniky, investory, občany ani studenty nic nezměnilo. Dne 1. ledna 2021 však vstoupila v platnost Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK, která upravuje vzájemné vztahy právě po přechodném období.

Přechodné období

Během doby, kdy trvalo tzv. přechodné období, byl veškerý pohyb zboží mezi UK a EU bran jako obchod ve vnitřním trhu Evropské unie, a tudíž bez kontrol, platby cla a celního odbavování a zboží. To bylo předmětem obchodu mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU a bylo vykazováno do systému Intrastat.

Nový rok a nové podmínky

Spojené království ke dni 1.1.2021 vystoupilo z jednotného trhu a zároveň i opustilo celní unii, a tudíž se na něj nevztahuje dohoda o volném pohybu zboží. Strany se však shodly na dohodě volného obchodu, v rámci které by se neměly uplatňovat kvóty ani cla. Zároveň se strany dohodly na dalších podmínkách, které by měly zabezpečit férovou hospodářskou soutěž. „Změny nás všechny čekají v mnoha oblastech, od exportu zboží do UK, obchodu se službami až po samotné cestování,“ říká Jaroslav Štěpán, MBA z Intrastateu.com, poskytovatele reportingu Intrastat pro firmy i jednotlivce.

Změny ve všech oblastech

Od prvního ledna 2021 tak Spojené království nemůže využívat benefity, které plynou ze zásad volného pohybu zboží, osob i služeb. V souvislosti s brexitem přišli britští dodavatelé o automatický nárok, v rámci kterého mohli nabízet své služby po celé Evropské unii.

V současnosti existují případy, kdy je pro splnění podmínek nutné mít sídlo v EU, a je tedy nutné se coby firma v Evropské unii „usadit“. „Obchodníci i poskytovatelé služeb z Evropské unie, kteří chtějí i nadále působit ve Spojeném království, musí prokázat, že splňují veškeré místní předpisy, konkrétně se jedná například o odborné kvalifikace, finanční služby, oznámení o připravenosti i předpisy ohledně dopravy a přepravy, pro kterou od 1.1.2021 platí nová pravidla,“ doplňuje Jaroslav Štěpán, MBA z Intrastateu.com, https://www.intrastateu.com/.

Kontroly a byrokracie

Momentálně by neměly být ve hře žádná cla, která by se uvalovala na zboží převážené mezi Evropskou unií a mezi Spojeným královstvím. Vše by se však mělo zpřísnit o kontroly a různorodou a momentálně poměrně komplikovanou administrativní činnost, které obchod výrazným způsobem zpomalí a zkomplikuje. Nehledě na finanční stránku, v rámci které se vše prodraží. Již v současnosti, z kraje nového roku, podniky pociťují výpadek pravidelných dodávek zboží.

V Česku dočasně zavírají britské supermarkety

V minulých dnech oznámily kvůli pandemii koronaviru a kvůli brexitu české pobočky Marks & Spencer dočasné uzavření svých obchodů. Původem britský řetězec Marks & Spencer vyzval své zákazníky k dokoupení zásob suchých potravin a zároveň oznámil, že od 15. ledna 2021 zavírá. V rámci protiepidemických opatřeních je v České republice omezen veškerý prodej zboží jen na potraviny, a proto se britskému řetězci zaměřujícímu se převážně na prodej textilu momentálně nevyplácí. Zejména ve chvíli, kdy má vlivem brexitu regály s potravinami poloprázdné.

Newsletter