ČEPS loni zvýšil zisk před zdaněním o 2,8 % na 2,07 mld. Kč

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta více. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce.

Hospodářský výsledek je oproti roku 2015 lepší o 56 milionů korun. Oproti plánovanému zisku je pak vyšší řádově o desítky procent.„S výsledky jsme spokojeni. Obávali jsme se výraznějších výdajů na mezinárodní redispečinky. Tento scénář se ale nepotvrdil. I proto je zisk lepší, než jaký byl odhad,“ říká předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

Častější využití mimořádných nákladných nápravných opatření, která musejí dispečeři přijímat  pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy, hrozila vzhledem ke spuštění PST transformátorů v Polsku a k omezené kapacitě na polsko-německé hranici. Rozpočet na redispečinky, který byl na rok 2016 plánován 120 milionů korun, však nakonec vyčerpán nebyl. Provozovatele přenosové soustavy stála tato opatření za celý rok přibližně 35 milionů korun. 

„V loňském roce nebyly přetoky tak extrémní. Počasí obnovitelným zdrojům příliš nepřálo, a tak výroba ve větrných parcích na severu Německa klesla. Z provozního hlediska se jednalo o poměrně klidných dvanáct měsíců,“ vysvětluje Kalina. 

Newsletter