České spotřebitelské ceny v dubnu zrychlily růst na 0,3 %

Spotřebitelské ceny v Česku vzrostly v dubnu proti březnu o 0,3 procenta. Rychlejší tempo překonalo očekávání analytiků na úrovni 0,2 %. Tempo růstu bylo ovlivněno zejména zvýšením cen oděvů a obuvi, dopravy, potravin a nealkoholických nápojů. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o půl procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu víc než v březnu a o desetinku procenta nad očekáváním.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo sezónní zvýšení cen oděvů o 3,2 % a obuvi o 7,4 %. V oddíle doprava pokračoval druhý měsíc růst cen pohonných hmot, který v dubnu činil 1,6 %. Růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,9 % a ovoce o 3,2 %. Ceny běžného pečiva vzrostly o 1,5 %, rýže o 2,5 %, jedlých olejů o 4,3 %, medu o 2,8 %, soli a koření o  3,8 %. U většiny ostatních druhů potravin měly ceny spíše klesající tendenci. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léčiv o 1,0 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny osobní péče o 0,6 %. 

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku snížení cen dovolených s komplexními službami o 0,4 % a zařízení pro zpracování dat o 0,7 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,1 %.

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů vzrostly o 2,5 % (v březnu pokles o 0,1 %). V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti přešly ceny z poklesu o 0,2 % v březnu v růst o 0,3 % v dubnu zejména vlivem cen nábytku a bytového zařízení, které byly v dubnu vyšší o 0,6 % (v březnu pokles o 0,2 %). U třech oddílů spotřebního koše došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu, a tím i ke zmírnění jeho snižujícího vlivu na úroveň cenové hladiny. To se týkalo především cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které v dubnu klesly o 0,7 % (v březnu o 1,9 %). Ceny ovoce byly nižší o 1,3 % (v březnu o 5,2 %), ceny cukru o 15,6 % (v březnu o 17,3 %). U zeleniny přešly ceny z poklesu o 6,7 % v březnu v růst o 3,8 % v dubnu. V oddíle doprava došlo ke snížení cenového poklesu vlivem zmírnění poklesu cen pohonných hmot v dubnu na -11,1 % z  -12,7 % v březnu. V oddíle zdraví zmírnil v dubnu cenový pokles vlivem zvýšení cen lázeňských pobytů na 8,6 % ze 7,1 % v březnu.

Největší vliv na zvyšování cenové hladiny měly v dubnu ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák vlivem zvýšení cen cigaret o 8,5 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,4 %, tepla o 1,8 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 1,6 % a ceny finančních služeb o 7,1 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,0 % a obuvi o 8,9 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 4,8 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil (i když méně intenzivně) pokles cen v oddílech doprava, potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví, pošty a telekomunikace. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,7 %.

Newsletter