Česko letos pomůže Africe 100 mil. korun. Cílem je boj proti nelegální migraci

Vláda schválila 2. března 2020 návrh Ministerstva zahraničních věcí na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe na období 2020 -2022. Program aktivit cílí na odstraňování základních příčin nelegální migrace z Afriky do EU přímo v místě jejich vzniku. Zaměřen bude na severní Afriku (transitní země) a země Sahelu a Afrického rohu (zdrojové země). Každý rok Česko pomůže 100 mil. korun, celkem tedy 300 miliony. Budoucnost Evropy a Afriky je s ohledem na geografickou blízkost propojená a navrhované aktivity přispějí k stabilizaci a sociálně-ekonomickému rozvoji afrických zemí.

„Každý rok bude vyčleněno 100 miliónů korun na zlepšení bezpečnosti, ekonomického a sociálního rozvoje. V praxi to znamená na příklad, že přispějeme k ochraně hranic, k tvorbě nových pracovních míst, podpoříme vzdělávání dětí, budování silnic či zdrojů pitné vody, přispějeme k prevenci konfliktů nebo podpoříme nezávislé novináře,“ řekl k plánům pro rok 2020 ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Program umožní aktivní zapojení českých firem, neziskového i veřejného sektoru komplexními řešeními. Čeští realizátoři disponují specifickými kompetencemi, s jejichž využitím může ČR přispět k stabilizaci a rozvoji tranzitních a zdrojových zemí migrace.

Newsletter