Čistý zisk Komerční banky ve 3Q klesl o 10,8 % na 2,4 miliardy Kč

Komerční banka dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za první tři čtvrtletí roku 2018. Celkové výnosy vzrostly o 2,6 % na 23,7 miliardy Kč. Z toho čisté úrokové výnosy byly vyšší o 5,8 % oproti předchozímu roku díky nárůstu objemu vkladů a úvěrů a vyšších tržních úrokových sazeb, které pozitivně ovlivňují výnosy z reinvestování vkladů. Čisté poplatky a provize byly nižší o 1,1 %. Stále více zákazníků přechází na lepší balíčky bankovních služeb, které za paušální poplatek zahrnují více transakcí a širší škálu dalších služeb. Čistý zisk z finančních operací ve výši 2,4 miliardy Kč byl silný, ale tato částka byla přesto o 10,8% nižší meziročně, neboť loni se klienti mohutně zajišťovali v souvislosti s ukončením intervencí ČNB.

Pravidelné provozní náklady stouply o 1,8 %[1] na 10,9 miliardy Kč, v důsledku nárůstu personálních nákladů a odpisů, zatímco správní náklady byly meziročně nižší. Celkové vykázané provozní náklady, včetně jednorázových položek z letošního i loňského roku, slabě poklesly o 0,4 % na 11,0 miliardy Kč.

Kvalita úvěrového portfolia zůstala výborná díky příznivé fázi ekonomického cyklu. Úspěšné vymáhací procesy KB a nízké míry nesplácení umožnily KB čisté rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,7 miliardy Kč (ve srovnání s 0,2 miliardy Kč v předchozím roce).

Čistý zisk náležející akcionářům KB bez jednorázových položek dosáhl 11,0 miliard Kč, což je o 6,1 % více než za prvních devět měsíců roku 2017.

KB zaznamenala v porovnávaných obdobích několik jednorázových položek[2]. Při započtení těchto jednorázových položek byl vykázaný čistý zisk náležející akcionářům KB meziročně nižší o 2,4 % na 11,0 miliard Kč.

Úvěry klientům se zvýšily o 3,8 % na 628,8 miliardy Kč[3]. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi KB a Modrá pyramida) se zvýšily o 5,4 % a spotřebitelské úvěry (poskytované společnostmi KB a ESSOX) rostly rovněž o 5,4 %. Objem úvěrů podnikům byl větší o 3,2 %.  

Vklady klientů stouply meziročně o 4,1 % na 809,5 miliardy Kč.[4] Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 4,9 % na 168,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 18,4 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 17,8 %.

„K celkově solidním výnosům za devět měsíců nejvíce příspěly příjmy z úroků a z finančních operací. Vedle toho jsme zaznamenali vynikající výsledek  v oblasti nákladů na rizika a udrželi jsme provozní náklady pod kontrolou. Současně jsme dokázali navýšit celkový počet našich zákazníků a nárůst klientů mobilního bankovnictví je opravdu působivý. Zlepšují se i ukazatele spokojenosti našich klientů a my uděláme všechno pro to, abychom tento trend udrželi i v následujícím období,“ poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB.

„Podstatné změny, které nyní interně realizujeme, a investice do růstových příležitostí nám pomohou posílit naši pozici na trhu a v širším slova smyslu splnit naši představu o dlouhodobé hodnotě pro naše klienty, zaměstnance, akcionáře a současně se pozitivně projeví i v odpovědnosti Komerční banky vůči společnosti,“ dodal Jan Juchelka.

K 30. září měla KB 48 225 akcionářů (meziročně více o 2 710), z toho 42 934 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 2 608). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %, zatímco minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

– – – 

[1] Po vyloučení následujících jednorázových položek (vliv před zdaněním): v roce 2017: přecenění budovy centrály ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 242 milionů Kč; a v roce 2018 vytvoření restrukturalizační rezervy na optimalizaci poboček ve výši (negativní, tj. vyšší náklady) 295 milionů a rozpuštění rezervy na korporátní služby ve výši (pozitivní, tj. nižší náklady) 193 milionů Kč.
[2] První tři čtvrtletí 2017: přecenění a prodej budov centrály s pozitivním čistým dopadem ve výši 896 milionů Kč. První tři čtvrtletí 2018: finalizace kupní ceny za bývalý podíl KB ve společnosti Cataps s pozitivním čistým dopadem ve výši 82 milionů Kč, vytvoření restrukturalizační rezervy s negativním čistým dopadem 238 milionů Kč a rozpuštění rezervy na korporátní služby s čistým pozitivním dopadem ve výši 156 milionů Kč.
[3] Bez kolísavých reverzních repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. Při zahrnutí reverzních repo operací úvěrování vzrostlo o 2,4 % na 640,7 miliardy Kč.  
[4] Bez kolísavých repo operací s klienty. Při zahrnutí repo operací celkový objem “Závazků vůči klientům” narostl o 6,7 % na 850,9 miliardy Kč.  

Newsletter