ČNB ke zveřejněným údajům o o vývoji inflace v únoru 2019

Podle dnes zveřejněných údajů zrychlil v únoru 2019 meziroční růst cenové hladiny na 2,7 %. Inflace tak dále vzrostla v rámci horní poloviny tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním únoru meziročně zvýšily taktéž o 2,7 %.

Inflace byla v únoru o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB; odchylka od predikce centrální banky se tak oproti předchozímu měsíci snížila. Důvodem přetrvávající odchylky byla i nadále především vyšší jádrová inflace. V menší míře se na vyšší než očekávané inflaci v únoru podílel i výraznější meziroční růst cen potravin a regulovaných cen. V souladu s prognózou došlo v únoru k zastavení meziročního růstu cen pohonných hmot. Také primární dopady změn nepřímých daní v únoru odpovídaly prognóze.

Zveřejněná data představují proinflační riziko aktuální prognózy ČNB. Podle ní zůstávají celkové inflační tlaky silné především v souvislosti se zvyšováním mezd a pokračujícím růstem domácí ekonomiky. Tyto faktory se projevují především ve vývoji jádrové inflace. Proinflační působení dovozních cen naopak slábne. Podle prognózy zůstane inflace v první polovině letošního roku dočasně v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. K tomu přispěje jádrová inflace a zrychlení růstu cen potravin a regulovaných cen. V dalším období se však celkové inflační tlaky zmírní a cenový růst zpomalí. V tom se nejprve projeví zesilující pokles dovozních cen, který bude odrážet obnovené posilování kurzu koruny a pokles zahraniční inflace. Také domácí inflační tlaky začnou pozvolna slábnout, a to v důsledku postupně se snižující dynamiky mezd. To povede ke stabilizaci inflace v těsné blízkosti 2% cíle ČNB.

Newsletter