Výprodejní tlaky se dolaru nepouští. Americká měna oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Proti euru se obchoduje nad 1,1870 EURUSD. Koruna profituje z větší ochoty riskovat, kterou na FX trzích pozorujeme. Pomáhá i nárůst domácích tržních sazeb. Kurz se posunul krátce pod 25,50 za euro.

ČNB: Růst ekonomické aktivity byl ve 4. čtvrtletí lehce pod prognózou

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně o 5,2 %. V mezičtvrtletním vyjádření se přitom ekonomická aktivita zvýšila o 0,5 %. V úhrnu za celý loňský vzrostla česká ekonomika o 4,5 %, což představuje druhý nejlepší výsledek za posledních 10 let.

Vykázaný ekonomický růst byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku jen lehce pod prognózou ČNB, a to jak v meziročním tak i mezičtvrtletním vyjádření. To bylo dáno o něco pomalejším než očekávaným růstem spotřeby domácností. Její dynamika je nicméně nadále robustní díky silnému trhu práce a z něj plynoucímu rychlému zvyšování příjmů domácností. Odchylky ostatních složek poptávky od prognózy byly vesměs málo významné a navíc se navzájem do značné míry kompenzovaly.

V souhrnu lze konstatovat, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 došlo v souladu s očekáváním ČNB k dalšímu zrychlení meziročního růstu české ekonomiky. Ten v letech 2018–2019 podle stávající prognózy centrální banky zaznamená zpomalení z loňských vysokých temp, nadále však bude přesahovat 3 % (letos dosáhne 3,6 %). Zvyšování ekonomické aktivity bude nadále taženo především robustním růstem spotřeby domácností, který odráží optimismus spotřebitelů v prostředí vysokého růstu jejich příjmů. Stále zřetelnější nedostatek volné pracovní síly a nadále nízké úrokové sazby motivují podniky k zvyšování investic do strojů a zařízení, které zlepšují produktivitu práce. V důsledku zvýšeného čerpání evropských fondů dojde k oživení růstu investic ve vládním sektoru. Ekonomika bude těžit i ze stabilního růstu poptávky v zemích našich hlavních obchodních partnerů. V loňském roce kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP však letos odezní. Důvodem  je zrychlení dovozně náročné domácí poptávky a posílení kurzu koruny.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter