ČR: Běžný účet platební bilance v srpnu snížil schodek na 744 mil. korun

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, v srpnu snížil schodek na 743,9 milionu korun. V červenci deficit činil 21,5 miliardy Kč. Srpnový deficit byl způsoben hlavně pasivem bilance důchodů, uvedla dnes Česká národní banka (ČNB).

V srpnu byly vyplaceny dividendy za deset miliard korun. Aktivum bilance zboží a služeb dosáhlo 12 miliard Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR 5,8 miliardy korun. Na kapitálovém účtu jsou zahrnuty příjmy z rozpočtu EU 2,2 miliardy korun. „Aktivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v posledních měsících zastavilo trend růstu,“ uvedla ČNB

Saldo toků kapitálu na finančním účtu bylo téměř vyrovnané. Saldo odlivu přímých zahraničních investic bylo 19,3 miliardy korun, saldo přílivu portfoliových investic 15,1 miliardy korun. Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu 115 miliard korun. Příliv kapitálu byl podle ČNB ovlivněn především zvýšením krátkodobých pasiv a snížením krátkodobých aktiv bankovního sektoru vůči zahraničí.

Devizové intervence a transakce pro klienty ČNB zvýšily devizové rezervy centrální banky o 113 miliard korun.

Newsletter