Výprodejní tlaky se dolaru nepouští. Americká měna oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Proti euru se obchoduje nad 1,1870 EURUSD. Koruna profituje z větší ochoty riskovat, kterou na FX trzích pozorujeme. Pomáhá i nárůst domácích tržních sazeb. Kurz se posunul krátce pod 25,50 za euro.

ČR podporuje EU vůči opatření USA uvalit clo na dovoz oceli a hliníku

Česká republika podporuje postoj Evropské unie vůči opatření USA uvalit clo na dovoz oceli a hliníku. Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, země EU nyní diskutují, jak ochránit evropský trh. Jde přitom i o ochranu našich producentů. Opatřeními USA by byly postiženy vývozy českých firem za zhruba 200 milionů dolarů ročně.   

Když prezident Trump včera oznámil, že jeho administrativa uvalí pětadvacetiprocentní clo na dovoz oceli a desetiprocentní na dovoz hliníku, připustil výjimky pro některé z partnerských států.  Země EU ale nejmenoval. Od vyjednávání dohody o volném obchodu se tak evropsko-americké hospodářské vztahy dostaly do opačné pozice vytváření nových překážek. Evropské země budou nuceny na kroky USA reagovat.

Světové trhy jsou totiž poznamenány nadbytečnými výrobními kapacitami oceli. Mohou za to i státní dotace v některých zemích, které jsou v rozporu s obecně platnými obchodními pravidly.  Křiví tak ceny suroviny i výrobků. S tímto problémem se potýkají i čeští výrobci. Současné nesystémové kroky americké administrativy ale nejsou správným řešením, protože nepostihují původce problému a nepovedou ke zlepšení situace pro nikoho, ani pro Spojené státy. Americká vláda se totiž odvolala na bezpečnostní zájmy státu a chce využít výjimku z pravidel WTO, která byla určena pro extrémní situace, například válečné konflikty. Pokud by nyní začala být využívána jako záminka pro ochranu vlastních výrobců před světovou konkurencí, hrozí celosvětové uzavírání trhů, rozpad platných pravidel obchodu a návrat o mnoho let zpět. Nástroje, jak nedovoleným praktikám v mezinárodním obchodě čelit, přitom úspěšně využívaly i USA formou opodstatněných antidumpingových cel, díky nimž klesl v posledních letech dovoz zejména čínské oceli do USA o více než 70 %.  To potvrzuje, že pokud se státy drží pravidel obchodního systému, jsou schopny se efektivně bránit nekalým dovozům.

„Česká republika jednoznačně podporuje Evropskou komisi v tom, že je třeba vystoupit na obranu systému pravidel světového obchodu a odmítnout jednostranná ochranářská opatření. EU přitom může na americká cla reagovat a vhodná protiopatření narovnávající situaci se už diskutují. Jedna z dohod Světové obchodní organizace státům dovoluje za určitých podmínek kompenzovat jednostranně přijatá ochranářská opatření,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Opatřeními USA by byly postiženy vývozy z ČR přibližně v hodnotě 200 mil. USD ročně. Celkově se nejedná o vysoké procento vývozu ocelářského sektoru, pro některé konkrétní výrobky je ale americký trh významný. Příkladem jsou pažnice pro těžební sektor, který zažívá v USA boom díky břidlicovému plynu. Do USA se vozí až 70 % české produkce. Také pro bezešvé a duté trubky tvoří USA více než 40 % odbytu. Problémem bude ale spíše odklon obchodu. Pokud se pro dovozy uzavře americký trh, volné zboží může ještě více pokřivit již tak přesycený trh s ocelí.

„Otevíráme na evropské úrovni diskusi o tom, jak ochránit evropský trh a produkci našich výrobců. Česká republika v každém případě bude trvat na tom, aby byla přijata jen taková opatření, které zabrání dalšímu narušení unijního trhu, ale současně nebudou na úkor zájmů průmyslu,“ dodal ministr Tomáš Hüner.

Ani u diskutovaných cel na dovozy některých výrobků z USA není třeba obávat se dopadů na ČR. Evropská komise zveřejní seznam možných výrobků pro vyrovnávací opatření. Případná cla budou volena tak, aby neohrozila zpracovatele ani spotřebitele, a budou konzultována se všemi, koho by se mohla dotknout.

 

Newsletter