ČSOB bude vzdělávat učitele v oblasti finanční gramotnosti

ČSOB spouští vzdělávací program finanční gramotnosti pro pedagogy základních a středních škol. ČSOB získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro svůj kurz Finanční vzdělávání pro školy.

Kurz se tematicky zaměří na oblast peněz, finančních produktů, hospodaření domácností, bankovní systém a moderní bankovní a finanční technologie. Učitelé, kteří program úspěšně absolvují, si jej budou moci započítat do povinného ročního plánu na prohlubování odborné kvalifikace.

Banka tak rozšiřuje své aktivity v oblasti finančního vzdělávání, které se dosud zaměřovaly na výukový program pro žáky základních a středních škol. „Během výuky ve školách jsme zaregistrovali velký zájem učitelů o další vzdělávání a informace související s problematikou finanční gramotnosti. Rozhodli jsme se proto pro pedagogy vytvořit kurz, který je provede současnými trendy a umožní jim ještě více proniknout do světa financí. Už nyní máme předběžný zájem desítek učitelů a těšíme se, že i tímto způsobem ke stávajícím aktivitám akcelerujeme podporu zlepšování úrovně finančních znalostí v Česku,“ řekl člen představenstva ČSOB Petr Hutla.

Akreditovaných ambasadorů ČSOB je nyní devět, první výukové moduly začnou na podzim.

Program Finanční vzdělávání ČSOB pro školy nabízí banka základním a středním školám od roku 2016. Cílem programu je hravou formou představit dětem svět financí a ukázat jim konkrétní příklady z praxe. Aktuálně je do projektu dobrovolnicky zapojeno přes 400 zaměstnanců ČSOB, výukový program absolvovalo už přes 25 000 žáků po celé České republice. Praktickou ukázku svého výukového programu představí ČSOB i v rámci odborné konference ČSOB Bezpečně online, věnované výuce digitální bezpečnosti na školách. Akce se koná ve středu 18. září v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání Olomouc.

Newsletter