ČSSD zveřejnila Výroční finanční zprávu za rok 2018

 ČSSD financovala své aktivity v roce 2018 bezproblémově na všech úrovních, výrok auditora je bez výhrad,“ uvedl Starec. V roce 2018 činily výnosy celkem 133,8 mil. Kč, náklady celkem 167 mil. Kč a hospodářský výsledek pak minus 33,2 mil. Kč. Dlouhodobé závazky ČSSD se v roce 2018 zvýšily jen o 5,9 mil. Kč oproti předchozímu roku. Strana to dnes uvedla v tiskové zprávě. 

Výsledek hospodaření ovlivnil na straně výnosů především nižší výběr darů než plánovaný a ztráta významné části příspěvků ze SR a na straně nákladů pak volby do Senátu PČR a obcí, kde došlo i k významnému čerpání přebytků účtů OVV/KVV a dále překročené čerpání mzdových prostředků.

Základní struktura výnosů:

Příspěvek ze státního rozpočtu 84 mil. Kč, vč. příspěvku na politický institut ve výši 7,6 mil. Kč.

Výnosy z nájmů, služeb a ostatních činností 20,9 mil. Kč.

Členské příspěvky 17,2 mil. Kč.

Dary 11,7 mil. Kč.

Základní struktura nákladů:

Náklady na činnost a provoz 63,7 mil. Kč.

Náklady na mzdy 54 mil. Kč.

Náklady na volby 41,7 mil. Kč.

Politický institut 7,6 mil. Kč

Dlouhodobé závazky ČSSD činily k 31. 12. 2018 u společnosti Cíl 144 mil. Kč a meziroční snížení o 0,5 mil. Kč a u kontokorentního účtu ČSSD 144,7 mil. Kč a meziroční zvýšení o 6,4 mil. Kč. ČSSD nemá k dnešnímu dni žádné závazky po lhůtě splatnosti a všechny finanční požadavky řádně plní. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 108 osob. „Sociální demokracie dlouhodobě klade důraz na transparentní hospodaření s cílem zajistit činnost strany a její aktivní působení na veřejnosti,“ dodal Starec. Výroční finanční zpráva ČSSD za rok 2018 je umístěna na webových stránkách ČSSD.

 

Newsletter