ČSÚ: Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zvýšila, důvěra spotřebitelů dále klesá

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 3,4 bodu na hodnotu 100,0 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 103,8, ale indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 81,3.

Za meziměsíčním růstem ekonomického sentimentu mezi podnikateli stála v dubnu především vyšší očekávání růstu výrobní činnosti v  průmyslu a pozitivní hodnocení aktuální poptávky podniků ve vybraných odvětvích služeb. V odvětvích obchodu a stavebnictví se důvěra podnikatelů snížila.

„V aktuálním konjunkturálním průzkumu většina oslovených podnikatelů hodnotí svoji ekonomickou situaci obdobně jako minulý měsíc. V průmyslu mírně převažují podniky, které pozitivněji než v březnu odhadují poptávku a navazující výrobní činnost v období následujících 3 měsíců. Ve vybraných odvětvích služeb pak mírně převažují podnikatelé s lepším než březnovým hodnocením aktuální poptávky. Velká většina respondentů však uvádí, že odhadovat budoucí vývoj je pro ně v současné situaci mimořádně obtížné,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Dubnová důvěra spotřebitelů v ekonomiku byla nejnižší od listopadu 2012. Respondenti negativně hodnotí téměř všechny sledované aspekty. Nejvíce se obávají dalšího růstu cen, zhoršení celkové ekonomické situace v České republice i jejich vlastní finanční situace.

„Významná část dotazovaných domácností se domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozích 12 měsících. Navíc se obávají, že se bude dále zhoršovat spolu s očekávaným vývojem celkové ekonomické situace a dalším růstem cen,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

***

Detailnější informace o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry naleznete v doplňující informaci k RI konjunkturálních průzkumů.

 

Poznámky:
Zodpovědný
 vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:  
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín sběru dat: podnikatelská část: od 1. do 19. 4. 2022, spotřebitelská část: od 1. do 14. 4. 2022
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2022
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: 
https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en

Odkaz do evropské databáze: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/business-and-consumer surveys

Newsletter