ČSÚ: Pokles dovozu v srpnu přispěl ke zlepšení bilance

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld. Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) v národním pojetí2) ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč, hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,6 mld. Kč.

Deficit se zmenšil u bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,9 mld. Kč, ropy a zemního plynu o 2,6 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích) a chemických látek a přípravků o 1,2 mld. Kč. Kladné saldo ostatních dopravních prostředků a zařízení se zvýšilo o 1,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 54,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,7 mld. Kč a dosáhl 44,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,1 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 1,0 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč a dovoz o 7,9 % na 269,8 mld. Kč. Letošní srpen měl o jeden pracovní den méně než srpen předchozího roku.

V lednu až srpnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 117,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 41,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,5 % a dovoz o 1,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí3) se v srpnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 0,1 % a dovoz o 6,2 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 342,5 mld. Kč a dovoz zboží 310,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Newsletter