ČSÚ: Prodej v kamenných prodejnách v dubnu klesl a v internetových obchodech posílil

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu snížily reálně o 10,9 %, bez očištění o 10,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 4,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v dubnu reálně o 4,8 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 2,3 %, za potraviny o 3,7 % a za nepotravinářské zboží o 6,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2020 i 2019) snížily o 10,9 %2), v tom za potraviny klesly o 3,4 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 10,6 %2). Tržby za potraviny klesly o 2,8 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Úplné nebo částečné uzavření prodejen v dubnu omezilo prodej v prodejnách s nepotravinářským zbožím i s potravinami. Nejvýraznější meziroční pokles tržeb ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se projevil v prodejnách s oděvy a obuví (o 81,1 %) a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 55,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 28,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 9,6 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly výraznější pokles (o 40,9 %) než nespecializované prodejny s převahou potravin (o 0,4 %). Naopak významně vzrostly tržby internetového a zásilkového prodeje3) (o 47,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potřeb pro domácnost. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 20,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 43,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 43,4 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 32,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 46,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Newsletter