Dolar zahajuje týden mírně silnější jak proti euru, tak ve vyjádření dolarového indexu. Silnější dolar proti euru je rizikem potenciálně slabší koruny obchodující se nad 27,20 za euro.

Čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři se připojili k IBM vzdělávacímu programu P-TECH v České republice

IBM a Kraj Vysočina dnes oznámili, že čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři se připojují ke vzdělávacímu programu IBM Pathway in Technology (P-TECH), který byl v České republice zahájen minulý rok s těmito partnery – Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Kraj Vysočina a firemní partneři IBM Česká republika a Bosch Diesel.

Od tohoto školního roku se programu P-TECH účastní Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou a Střední průmyslová škola Třebíč.

Noví firemní partneři I&C Energo, DEL, MANN+HUMMEL Service a ICE Industrial Services jsou připraveni podporovat studenty svými pracovními zkušenostmi, včetně mentorování studentů a stážemi. A studenty nových P-TECH škol podpoří svým partnerstvím také Vysoká škola Polytechnická Jihlava a Kraj Vysočina.

„P-TECH je vzdělávací program IBM, který podporuje středoškolský vzdělávací systém. Efektivně propojuje veřejný a soukromý sektor. Studenti v rámci programu získávají zkušenosti s reálnými projekty již během studia. Spolupracují na nich s učiteli, firemními i vysokoškolskými partnery. Na základě získaných znalostí a dovedností v oblasti moderních technologií, umělé inteligence, projektového řízení, řešení problémů a dalších cenných dovedností, mohou studenti lépe rozhodovat o svém vzdělávání a budoucí kariéře,“ vysvětluje Kristina Kosatíková, manažerka společenské odpovědnosti IBM pro region střední a východní Evropy.

Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi a podle odhadů Evropské komise v Evropské unii je rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů na ICT přibližně 500 000 lidí. Tato mezera ovlivňuje nejen digitalizaci technologického odvětví, ale i podniky napříč všemi odvětvími. P-TECH je přímou reakcí na tyto výzvy, protože od dnešních absolventů se očekává, že přijdou do svého prvního zaměstnání s vynikajícími dovednostmi v oblasti spolupráce a kritického myšlení.

„Technologie, včetně umělé inteligence, jsou nyní součástí každého odvětví a zaměstnanci se budou muset neustále vyvíjet a přizpůsobovat se během své kariéry vytváření nových typů pracovních míst. Je skvělou zprávou, že se do programu P-TECH v České republice zapojily čtyři nové školy a čtyři noví firemní partneři. V České republice jsme zavedli metodiku hodnocení výsledků programu P-TECH, kterou používáme od tohoto měsíce v partnerských školách. Během léta jsme také pro všechny zájemce zpřístupnili online vzdělávací platformu Open P-TECH s certifikovanými kurzy a máme skvělou zpětnou vazbu od studentů,“ říká Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika a Slovensko.

„Pro Kraj Vysočina, respektive pro zapojené střední školy je zásadní odborné zázemí nadnárodní společnosti, která uvolnila část svého know-how pro účely osobního i odborného rozvoje budoucích technických elit. Pro Kraj Vysočina, jako zřizovatele, bylo poctou přijmout nabídku společnosti IBM a figurovat v osvědčeném programu P-TECH jako jeden z prvních partnerů ve střední a východní Evropě. Jsme programem P-TECH nadšení. Máme velice pozitivní ohlasy. Důležitá je i skutečnost, že projekt stále budí zvědavost, což je mezi mladými lidmi záruka jistého úspěchu,“ vysvětluje Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

 „Za jediný rok se program P-TECH v České republice rozrostl z 1 na 5 škol. Důležitým úspěchem je také to, že začali skutečně spolupracovat všichni relevantní partneři ve vzdělávání: školy, vysoká škola, kraj a firemní partneři. Připravili jsme strukturovaný tematický plán, podle kterého budou studenti pracovat na multidisciplinárních projektech. Inovujeme vzdělávání v moderních technologiích a implementujeme interaktivní výukové moduly do běžných tříd. Představili jsme studentům a učitelům online vzdělávací platformu Open P-TECH s certifikovanými kurzy. Partneři P-TECH také podporují školy v distančním vzdělávání, “ dodává Kristina Kosatíková.

O programu P-TECH:
První P-TECH na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Nyní funguje 220 P-TECH škol s 600 firemními partnery ve 24 zemích světa.

Newsletter