CVVM: 69 % Čechů považuje jiné národností v Česku za problém

Přes dvě třetiny Čechů (69 procent) považují občany jiných národností, kteří do Česka přišli v posledních letech, za problém. Podíl lidí s tímto názorem za rok a půl vzrostl o devět bodů a je nejvyšší od května 2003. Tehdy cizinci představovali problém pro 73 procent lidí. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Vyšší podíl lidí, pro které cizinci představují celorepublikový problém, je mezi dotázanými nad 60 let. Častěji je za problém označili i lidé se středním vzděláním bez maturity a lidé s levicovou politickou orientací.

V místě svého bydliště občany jiných národností označuje za problém 35 procent lidí, dvě pětiny je za problém nepokládají. Pětina lidí uvedla, že v místě jejich bydliště žádní cizinci nežijí. Nárůst počtu lidí, pro které představují občané jiných národností v místě jejich bydliště problém, vzrostl za rok a půl o 11 bodů a je nejvyšší ve dvanáctileté historii měření.

Jako nejpřijatelnější důvod pro přijímání cizinců k pobytu v Česku se ukazují být studium a praxe, což akceptuje 63 procent dotázaných. Téměř tři pětiny (57 procent) českých občanů souhlasí i s přijímáním imigrantů kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v jejich zemi. Tento důvod odmítá více než třetina lidí. Pobyt kvůli pronásledování z náboženských, rasových či politických důvodů označuje shodných 46 procent souhlasně a nesouhlasně.

Nesouhlas převážil nad souhlasem u umožnění pobytu kvůli podnikání a zaměstnání. Nejméně přijatelným důvodem je to, že cizinci v Česku chtějí žít. Ve srovnání s předešlým šetřením z února 2015 výrazně klesl souhlas a vzrostl nesouhlas ve všech sledovaných položkách.

CVVM průzkum provedl od 5. do 12. října, zúčastnilo se ho 1045 lidí starších 15 let.

Newsletter