Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku stoupla, u firem klesla

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně snížila. Saldo souhrnného indikátoru důvěry (indikátoru ekonomického sentimentu) oproti září mírně pokleslo o 0,9 bodu. Saldo indikátoru důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížilo o 1,4 bodu. Mezi podnikateli se důvěra mírně zvýšila v obchodě; ve stavebnictví se nezměnila; ve vybraných odvětvích služeb se snížila mírně a v průmyslu se snížila. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů se meziměsíčně zvýšilo o 1,5 bodu. Ve srovnání s hodnotami v říjnu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmyslu se v říjnu důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila, saldo indikátoru důvěry pokleslo o 2,7 bodu.Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se snížilo. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů také téměř nezměnily. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v říjnu v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo a dosáhlo 84,1 %; zajištění práce zakázkami odhadují respondenti na 8,2 měsíce, což je o něco více než v předchozím čtvrtletí. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji 40 % vykazujících jednotek. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce snížení tempa růstu výrobní činnosti a mírný růst zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se mírně snížila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání nižší.   

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v říjnu meziměsíčně nezměnila, saldo indikátoru důvěry zůstalo oproti září na stejné hodnotě. Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se oproti září téměř nezměnilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.  

V říjnu se saldo indikátoru důvěry v odvětví obchodu oproti září mírně zvýšilo o 0,6 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně téměř nezměnilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily také. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se saldo indikátoru důvěry v říjnu meziměsíčně mírně snížilo o 0,3 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti září téměř nezměnilo. Hodnocení poptávky v říjnu se zvýšilo, ale její očekávání pro příští tři měsíce se snížila. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se snížila také, pro období příštích šesti měsíců se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Saldo indikátoru spotřebitelské důvěry se v říjnu meziměsíčně zvýšilo o 1,5 bodu a ve srovnání s minulým rokem je také na vyšší úrovni. Ze šetření v říjnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se snížily, obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání snížily mírně. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání se zářím téměř nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se mírně zvýšily.

(Zdroj: ČSÚ)

Newsletter