Důvěra v českou ekonomiku roste, obavy firem i spotřebitelů slábnou

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v listopadu zvýšila. Saldo souhrnného indikátoru důvěry (indikátoru ekonomického sentimentu) oproti říjnu vzrostlo o 1,1 bodu. Saldo indikátoru důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšilo o 1,2 bodu, uvedl dnes ČSÚ. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve stavebnictví, v obchodě a ve vybraných odvětvích služeb; v průmyslu se zvýšila mírně. Saldo indikátoru důvěry spotřebitelů se meziměsíčně zvýšilo mírně o 0,5 bodu. Ve srovnání s hodnotami v listopadu 2014 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

V průmyslu se v listopadu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila, saldo indikátoru důvěry vzrostlo o 0,7 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů také téměř nezměnily. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa růstu výrobní činnosti a zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celková důvěra v odvětví průmyslu je ale v meziročním srovnání nižší.  

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2016 předpokládají respondenti meziroční růst investic o přibližně 7 %. Půjde přitom převážně o obnovu výrobních zařízení, méně pak o rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových technologií.

Saldo indikátoru spotřebitelské důvěry se v listopadu meziměsíčně mírně zvýšilo o 0,5 bodu a ve srovnání s minulým rokem je také na vyšší úrovni. Ze šetření v listopadu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace a obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání nezměnily. Úmysl spotřebitelů spořit se v porovnání s říjnem také nezměnil. Obavy respondentů z růstu cen se téměř nezměnily.

Newsletter