EP Energy Trading loni utržila 14 mld. Kč, zisk před zdaněním 111,7 mil.

Společnost EP ENERGY TRADING loni dodala svým zákazníkům 2,3 TWh elektřiny a 1,9 TWh zemního plynu a vykázala tržby ve výši 14 mld Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 111,67 mil. Kč. Společnost zobchodovala 15,775 TWh elektrické energie včetně burzovních obchodů.

EP ENERGY TRADING obsluhovala ke konci roku téměř 55 tisíc odběrných míst, čehož dosáhla mimo běžných obchodních aktivit významnými finančními investicemi.

Ke konci roku 2015 se stala EP ENERGY TRADING stoprocentním vlastníkem Optimum Energy a během roku 2016 touto akvizicí získala 14-ti tisícové portfolio zákazníků.

Během roku 2016 taktéž převzala zákazníky společností Západomoravská energetická s.r.o. a Energie pro život s.r.o., zabývající se obchodem s elektřinou a zemním plynem, a to formou koupí části závodu těchto společností.

Letos se společnost zaměří na udržení ziskovosti a to i přes aktuální, vysoce konkurenční, podmínky na trhu a opatrný přístup k riziku, který společnost dodržuje. I nadále chce upevňovat vztahy se svými partnery a hledat nové příležitosti pro převzetí dodavatelů energií v ČR i na Slovensku.

 „Zvyšování loajality a spokojenosti našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců je princip fungování naší společnosti, na jehož základě dosahujeme dlouhodobě dobrého finančního výsledku a můžeme tak obstát v náročném konkurenčním boji,“ uvedl generální ředitel společnosti Petr Švec.

Newsletter