Erste Group vykázala za prvních devět měsíců čistý zisk ve výši 1,223 miliardy EUR

Erste Group vykázala za prvních devět měsíců roku 2019 čistý zisk ve výši 1,223 miliardy EUR

„I ve třetím čtvrtletí jsme dosahovali velmi dobrých výsledků, se zdravým růstem úvěrů (+5,7 % od počátku roku) i vkladů (+6,1 % od počátku roku) a vynikající likviditou a finanční pozicí. Celkově Erste Group dosáhla za prvních devět měsíců roku 2019 čistého zisku ve výši 1,223 miliardy EUR. A co více, růst příjmů předčil růst nákladů, a to i přes rostoucí mzdy v celé střední a východní Evropě a přes vyšší příspěvky do systémů pojištění vkladů, které jsme hradili v průběhu výkazního období. Díky tomu se nám podařilo zlepšit náš poměr nákladů k výnosům na 58,6 procent. Pokračující vitalita ekonomik ve střední a východní Evropě přispěla k tomu, že prostředí rizik v regionu bylo i nadále výjimečně mírné. Náš podíl rizikových úvěrů se nadále zlepšoval, když poklesl na 2,7 %. To odráží zdraví našich aktiv.

Kapitálová základna Erste Group je velmi silná díky trvalému organickému růstu v posledních letech. Je podpořena úspěšným umisťováním dalšího kapitálu tier one na trhu. Při zohlednění nerozdělených zisků za třetí čtvrtletí (včetně narostlých dividend) činil poměr kmenového kapitálu tier one ke konci září 13,5 %, což znamená, že plníme svůj interní cíl v oblasti CET1.

Střední a východní Evropa nepochybně bude i do budoucna motorem růstu Evropy a Erste Group, jako přední finanční instituce regionu, je v dobré pozici, aby tento růst i nadále podporovala. Ačkoliv zaznamenáváme známky poklesu hospodářského cyklu z celého světa, jsme stále přesvědčeni, že region střední a východní Evropy bude i dál před eurozónou a že jeho růst se ukáže být udržitelnějším než v prvním desetiletí 21. století,“ uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

Newsletter