Export českých firem může posílit platforma Covid-19 Clearing House

Zajistit dodávky a posílit obchod se zdravotnickým materiálem mezi členskými státy EU v dodavatelských řetězcích zdravotnického materiálu. To je hlavní cíl clearingového systému, který jako doplněk k vytváření strategických zásob na základě programu RescEU spustila Evropská komise. Jmenuje se Covid-19 Clearing House (CCH) a jeho podstatou je sběr dat o tom, jaké aktuální i dlouhodobé potřeby zdravotnického materiálu mají jednotlivé členské země Evropské unie. Prostřednictvím této platformy se mají zjišťovat také volné kapacity pro výrobu osobních ochranných prostředků, testovacích materiálů, vakcín nebo plicních ventilátorů.  Zapojit se do systému může jakákoliv společnost prostřednictvím formuláře na webu Evropské komise.

„Díky systému Covid-19 Clearing House se firmy mohou jednoduše dozvědět, na co by se měly zaměřit během tzv. exitové strategie. Tedy v průběhu jednotlivých fází společného evropského plánu rušení opatření proti šíření nemoci COVID-19,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Je to velmi důležité proto, aby se neopakovala situace ze začátku pandemie koronaviru. Strmá poptávka po ochranných prostředcích (OOP) a zdravotnickém materiálu tehdy způsobila, že OOP akutně chyběly, a nedostatek informací přispěl k tomu, že se pokrývat poptávku nedařilo, mimo jiné i proto, že firmy v zemích Evropské unie vzájemně o své nabídce a výrobních možnostech nevěděly.“      

Mezi zásadní problémy podle průzkumu mimo jiné patřil nedostatek komponent pro výrobu plicních ventilátorů, infuzních pump nebo činidel pro výrobu testů. To by se díky platformě Covid-19 Clearing House už nemělo opakovat.

„Výrobní podniky i obchodní společnosti se mohou do platformy CCH zapojit pomocí jednoduchého webového formuláře,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „V něm je třeba vyplnit údaje o svých konkrétních výrobcích včetně výrobních kapacit, ceny a platnosti nabídky. Vše potřebné, tedy konkrétní nabídku, lze rovněž poslat na  e-mail, a to EU-COVID19-OFFERS-TO-ERCC@ec.europa.eu.  Důležitá je i pokračující komunikace s MPO a agenturami CzechTrade a CzechInvest, abychom našim firmám mohli poskytovat potřebnou proexportní podporu.“

Clearingový systém také sleduje dovoz, vývozní omezení, výrobní kapacitu třetích zemí i dodavatelské řetězce včetně dopravních a logistických překážek. Rovněž pomáhá předvídat a řešit problémy, které se mohou objevit z regulačních a technických důvodů.

Newsletter