Fed zavádí neomezený program QE

Americká centrální banka dnes posunula opatření proti dopadům koronaviru na další metu. Po snížení sazeb na nulu a oznámení několika programů dodávek likvidity přišel na řadu neomezený program QE. Vedle toho byla představena další opatření, skrze která chce americká centrální banka podpořit fungování trhů a ekonomiky strádajících vinou pandemie koronaviru.

Na přelomu předminulého a minulého týdne Fed snížil sazby na nulu a oznámil program QE o objemu 700 miliard dolarů. Ten se měl skládat z nákupu státních dluhopisů v hodnotě 500 miliard dolarů a z hypotékou krytých cenných papírů v objemu 200 miliard. Dnešním opatřením byl 700miliardový limit prolomen. Fed uvedl, že bude nakupovat obě zmiňovaná aktiva, plus k tomu komerční hypotékou kryté cenné papíry agentur (např. dluhopisy navázané na hypotéky agentur), podle potřeby. V podstatě tak oznámil neomezený program QE, jehož rozsah se bude řídit jediným cílem, a to aby bylo zaručeno hladké fungování trhů a efektivní transmisní mechanismus měnové politiky ovlivňující měnové podmínky a ekonomiku.

Společně s tím byl oznámen vznik úvěrové facility zaměřující se na velké zaměstnavatele. V jejich případě bude Fed prostřednictvím speciální účelové jednotky působit na primárním a sekundární trhu dluhopisů a půjček. Centrální banka bude rovněž nakupovat termínované cenné papíry kryté aktivy, která mají zahrnovat studentské půjčky, auto půjčky, půjčky z kreditních karet či půjčky garantované Asociací malých podniků. V rámci dodávek likvidity na peněžní trhy pak bude dosavadní paleta kolaterálu rozšířena o vybrané  municipální dluhové cenné papíry.

Na podporu domácností a firem, které byly poškozeny dopady koronaviru, tak Fed využije úvěrový program (zahrnující tři výše představené facility), který by měl poskytnout prostředky ve výši až 300 miliard dolarů. Americké ministerstvo financí pak skrze Exchange Stabilization Fund dodá celkem 30 miliard dolarů.

Newsletter