Fidelity: Vliv volatility na ropu a alternativní investiční strategie

Alternativní investiční strategie i ceny komodit jsou v roce 2018 ovlivněny rostoucí volatilitou. Negativně jsou podle Fidelity International zasaženy strategie, které podléhají strukturálnímu zkreslení trendů, nebo strategie, které jsou izolovány od širších finančních trhů. Malý dopad budou zaznamenávat méně likvidní investiční strategie nebo aktiva a naopak pozitivní vliv volatility zaznamenají investiční strategie zaměřené na pokles.

Komodity v současné době zaznamenávají smíšené výkony, což ilustruje rostoucí míru diferenciace mezi aktivy napříč spektrem. V centru pozornosti zůstávají ceny ropy i s tím, že investoři bedlivě sledují dopady červnového vyhlášení OPECu, že zvýší nabídku ropy, která byla do té doby omezená limity nastavenými v roce 2016. S tím, jak členové OPECu pokračují v hledání vyvážené ceny, objevují se fundamenty celkově podporující růst ceny ropy. Zásoby ropy zůstanou po zbytek roku celkem napjaté a svou roli hrají i geopolitická rizika. 

Eskalace obchodních střetů mezi USA a Čínou ve druhém čtvrtletí letošního roku se jistě odrazí v makroekonomických datech, ale hlavní vliv na ropu vyjde pravděpodobně z širšího spirálového efektu na růst světového HDP, který přitom může jít oběma směry. Elasticita poptávky po ropě vůči HDP je vysoká. Někteří analytici očekávají, že pokles světového HDP o jeden procentní bod může ovlivnit poptávku až o 500 tisíc barelů ropy denně. Analytici Fidelity International odhadují, že každých 10 dolarů navíc má u ceny ropy potenciál snížit roční růst světového HDP o 30 bazických bodů.

Celkově se dá říci, že v dalších měsících bude jedno z klíčových rozhodnutí investorů způsob, jak do komodit investovat. Vztah mezi komoditami a akciemi navázanými na komodity se v čase mění, například akcie těžebních společností, které se zabývaly surovým zlatem, začaly během roku zaostávat a v současné době mají zcela jiný poměr výnosů a rizika než surové zlato. Budoucí výhled, co se týče investování do komodit, by tak měl být uvažován v kontextu celkového portfolia.

Podle Fidelity International je důležité, aby v i případě dalších alternativních investic fungovala diversifikace a byly zajištěné různé úrovně rizik a výnosů. Například aktiva zabývající se infrastrukturou mají nižší korelaci s tradičními rizikovými aktivy, takže zde je výhled pozitivní. Investičně zajímavou oblastí jsou aktiva zabývající se pronájmem letadel. Například investiční nástroje zřízené k pronájmu Airbusů A380s investory lákají stále více. Nedávné zprávy od jednoho z největších pronajímatelů o tom, že dva z Airbusů první generace A380s se nyní prodávají na náhradní díly, však naznačují, že dlouhodobá udržitelnost těchto investic, s tím jak stroje stárnou, je diskutabilní. Analytici Fidelity International očekávají, že v nadcházejících měsících může nastat jistá volatilita v ceně těchto investičních nástrojů, ale flexibilita investorů může tento pohyb pomoci vstřebat.

Newsletter