Dolar má na páru s eurem mírně navrch. Smíšený výsledek ZEW indexu pomohl hlavnímu měnovému páru pod 1,1400 EURUSD. Koruna se v průběhu dopoledne pohybuje mírně nad 24,40 EURCZK.

Francouzsko-česká obchodní komora udělujovala ceny, třeba za podnikatelský příběh

Originální podnikatelský příběh, pomoc potřebným a společenská odpovědnost jako součást byznys plánu a propagace dobrého jména Francie jako přirozená součást podnikání. Francouzsko-česká obchodní komora letos již po sedmé ocenila ojedinělé, inovativní a odpovědné firmy, které si zaslouží uznání a pozornost. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Magistrát hlavního města Prahy.

Během slavnostního večera bylo možné zakoupit lístky do tomboly. Výtěžek společně s darem od FČOK v celkové výši 50 000 korun byl věnován ve prospěch nadace Archa Chantal. Šek na místě osobně převzala francouzská herečka Chantal Poulain.

V roce 2020 byla Cena udělena ve třech kategoriích:

 1. Entrepreneurial Success Story
 2. Corporate social responsibility
 3. Excellence made in France

 

 1. Entrepreneurial Success Story

Vítěz kategorie:

ALEEGO

Za poslední léta už jsme si zvykli, že nad krajinou občas vidíme letět dron. Ale k čemu vlastně slouží? Různá využití dronů jsou základem odbornosti a obchodní činnosti formy Aleego. Jejich drony digitálně monitorují infrastrukturu nebo vybavení a poskytují přesná data pro zlepšení produktivity nebo nový pohled na výrobu a výrobky. V zemědělství mapují oseté plochy a dodávají informace o oblastech, které potřebují zavlažování nebo hnojení. Ve stavebnictví drony pořizují letecké snímky, monitorují postup prací nebo stav skladových zásob. V průmyslu a energetice mohou drony nahradit lidi při nebezpečných úkolech nebo na špatně dostupných místech.

Aleego je do jisté míry projektem jednoho muže, který se neustále rozvíjí a hledá nové produkty a možnosti růstu svého podnikání. O jeho vytrvalosti svědčí již druhá kandida-tura v soutěži o Cenu Komory. Porota ocenila originalitu podnikání v oblasti dronů, které mají velký potenciál pro využití v blízké

i vzdálené budoucnosti. Body u poroty Aleego získalo i za skutečnost, že si Francouz za svou základnu vybral Prahu.

V této kategorii byli také nominováni:

Forewear – Markéta Borecká: výroba dárkových předmětů z recyklovaného textilu, sběr starého textilu ve firmách

Hideandseek: mobilní jednotky, které využívají obnovitelné zdroje energie, zapadají do okolí a přispívají k enviromentálnímu vzdělávání

 

 1. Corporate social responsibility

Vítěz kategorie:

Zátiší Group

Společnost Zátiší Group, založená v roce 1991 Sanjivem Surim, je oceňovaná cateringová společnost, která provozuje v centru Prahy čtyři restaurace s regionálními a sezónními potravinami a také školní jídelny nebo firem-ní restaurace. V roce 2018 se skupina Zátiší podílela na organizaci večeře s důrazem na udržitelný rozvoj „One bowl for the entire evening“, kde si hosté mohli odnést domů to, co nedojedli.

Firma se odlišuje nejen svým ekologickým přístupem ke stravování, ale také skutečným odhodláním pomáhat jak v České republice, tak ve světě. Mezi podporované projekty patří obědy pro děti, výstavba škol v konflikty zmítaných oblastech, vzdělávání žen a dívek v Indii a v Africe, projekty mikroúvěrů nebo sběr dešťové vody v extrémně suchých oblastech. Skupina Zátiší Group každoročně věnuje 50 % svých zisků na charitativní účely v České republice i v zahraničí. Jejím mottem je „deliver happiness on all fronts“, tedy rozdávat štěstí, ať už prostřednictvím kvality stravování nebo pomocí po celém světě.

Zátiší Group je podle poroty víc než jen společensky odpovědná firma, její činnost už lze považovat za filantropii. Pomoc druhým je skutečnou součástí DNA firmy, která i své služby a produkty podřizuje ekologické odpovědnosti. Její projekty jsou originální, propracované a celistvé. Podle poroty může být pro ostatní příkladem, jak být ekonomicky úspěšnou a zároveň odpovědnou firmou, která se o své zisky navíc dělí rovným dílem s potřebnými.

V této kategorii byli také nominováni:

Accenture: podpora vzdělávání žen a dětí ze znevýhodněného prostředí, simulace pracovních pohovorů za pomoci dobrovolníků ze společnosti

Essox: vzdělávání děti o bezpečném pohybu ve městě, zapojení zaměstnanců do charitativních akcí

Unibail Rodamco Westfield: podpora alternativních způsobů přepravy, výsadba zeleně a propagace ekologického přístupu v obchodních centrech a jejich okolí, organizace komunitních setkání

 

 1. Excellence made in France

Vítěz kategorie:

Lékaři bez hranic: Shared IT services

Před 3 lety se mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic rozhodla sloučit a standardizovat IT služby, jež poskytuje svým týmům po celém světě. Pro vyšší efektivitu a snazší spolupráci mezi jednotlivými kancelářemi, zásobovacími středisky a pracovníky v terénu vznikla zcela nová entita: Shared IT Services se sídlem v Praze. Od roku 2018 zaměstnala dvacítku odborníků 14 národností. Efektivní IT podpora je díky pražskému středisku dostupná nepřetržitě, sedm dní v týdnu, a zdravotníci a podpůrné týmy tak mohou i nadále pomáhat lidem, jejichž život či zdraví jsou v ohrožení.

Největší přidanou hodnotou projektu Lékařů bez hranic je propojení dvou velmi vzdálených oborů: neziskové organizace z oblasti medicíny a IT. Lékaři pomáhají lidem, logistici je zásobují léky a materiálem, personalisté jim hledají nové kolegy. Ti všichni ale závisí na bezchybné komunikaci, která je propojí, ať už jsou kdekoliv ve světě, včetně odlehlých koutů Afriky nebo válečných zón. Ač cílem Lékařů bez hranic není propagace Francie ve světě, valná část lidí zná i jejich název Médécins Sans Frontières a je si vědoma jejich francouzského původu. Odváděním kvalitní práce a investicí v Praze je tento projekt skvělým příkladem šíření dobrého jména Francie, jež není hlavním cílem, ale nadstavbovou přidanou hodnotou již tak kvalitního projektu.

V této kategorii byli také nominováni:

AXA Czech republic and Slovakia: Francouzská pojišťovací skupina s lokálním angažmá, prevence a boj proti obezitě, proti nepozornosti za volantem, podpora zdravého životního stylu.

Danone: Francouzská potravinářská společnost se stoletou historií, jež se angažuje v boji s podvýživou formou výzkumu i prevence.

 

Zvláštní cena poroty

Forewear

Pouhých 15 % oblečení vyrobeného po celém světě je recyklováno. Markéta Borecká se rozhodla proti tomu bojovat svým projektem Forewear. Tento start-up sbírá starý textil ve firmách, třídí ho a dává mu druhý život. Část oblečení putuje k potřebným, zbytek je zrecyklován a využit pro ruční výrobu designových produktů, jako jsou obaly na telefony, knihy nebo tablety. Za tři roky činnosti vytvořil Forewear 6 pracovních míst pro švadleny. Rukama jim za tu dobu prošlo 35 tun obnošeného šatstva, které dostalo díky Forewear druhou šanci.

Markéta Borecká zaujala porotu svým entuziasmem a nadšením při prosazování ekologických myšlenek. Projektu se věnuje dlouhodobě a dokázala efektivně propojit téma cirkulární ekonomiky s fungujícím podnikatelským modelem. Zvláštní cenu poroty získala za svůj přístup i výsledky, jako ztělesnění úspěšného podnikatelského pří-běhu, který je zároveň odpovědný ke svému okolí a životnímu prostředí.


Trofeje pro vítěze z recyklovaného skla Brokisglass

Inovativní a ekologické postupy značky Brokis vedly k vytvoření Brokisglass, zcela nového a vysoce všestranného materiálu vyrobeného z recyklovaných skleněných střepů. Panely Brokisglass obsahují deriváty skla, které zbyly z výroby kolekcí svítidel Brokis a představují tak ekologický a efektiv-ní způsob recyklace skleněných střepů. Tato technologie byla vyvinuta v České republice ve sklárně Janštejn, kde se vyrábějí kolekce ručně foukaného skla značky Brokis. Tento způsob výroby je v souladu s principy cirku-lární ekonomiky a přispívá k rovnováze mezi přírodou a lidskou společností.

Také trofeje pro vítěze Ceny FČOK, které věnovala společnost Brokis, jsou vyrobeny z tohoto recyklovaného materiálu.


Vítěze vybrala odborná porota v tomto složení:

 • Roland BOURGEOIS, předseda FČOK, předseda poroty
 • Guillaume BOSC, french desk leader, Mazars
 • Jiří CÍVKA, PR manager, AXA Czech Republic and Slovakia
 • Martina MAŠKOVÁ, novinářka, Český rozhlas Plus
 • Julie MURO, zástupce ekonomického rady, Velvyslanectví Francie v Praze
 • Petr NOVOTNÝ, Institut cirkulární ekonomiky
 • Dita PASQUIER, Business Financing Tribe Leader, Komerční banka a.s.
 • Martin POSPÍŠIL, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Roman RUFFER, Senior Key Account Manager, CzechInvest

Francouzsko-česká obchodní komora

Francouzsko-česká obchodní komora je již 23 let významným hybatelem francouzsko-české podnikatelské komunity a aktérem obchodních a kulturních vztahů obou zemí. FČOK je nezávislá organizace, která se samofinancuje.

Pro více než 300 členských společností i širokou veřejnost uspořádal tým FČOK za rok 2019 více než 60 akcí: tematické kluby, debaty a konference, školení, kulturní, společenská a sportovní setkání.

Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat v ČR nebo ve Francii. Služeb oddělení na podporu podnikání využije každoročně na 70 firem. FČOK rovněž provozuje podnikatelský inkubátor, jehož služeb využilo za 12 let více 118 francouzských MSP, z nichž přes 80 nadále působí na českém trhu.

FČOK je členem CCI France International, sítě 124 francouzských obchodních a průmyslových komor v zahraničí aktivních v 93 zemích světa.

Newsletter