KB potvrzuje doporučení „držet“ O2 s cílovou cenou 270 Kč na akcii

Investiční příběh:Výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku nás prozatím výrazněji nepřekvapily. Zklamáním však pro nás byla vyplacená dividenda z loňského roku, kterou jsme očekávali o jednu korunu vyšší. To se promítlo na naší projekci budoucí distribuce akcionářům včetně emisního ážia. Pro příští dva roky tak očekáváme stejnou výši celkové dividendy na úrovni 21 CZK na akcii, poté mírný nárůst o jednu korunu. O2 Czech Republic dále pokračuje ve zpětném odkupu svých akcií. Právě štědrá dividendová politika je hlavním pozitivem pro držitele akcií této společnosti. Hospodaření firmy dle nás nemá příliš velký růstový příběh, když pokles výnosů ze segmentu pevných linek kompenzuje nárůst příjmů z mobilního sektoru v ČR a na Slovensku. Celkově v horizontu 5 let očekáváme pouze velmi mírný nárůst tržeb. Vzhledem k nákladové ukázněnosti předpokládáme prakticky stagnující celkové náklady, což by mělo v konečném důsledku vést k postupnému růstu EBITDA marže. V naší analýze počítáme s mírným zadlužováním společnosti, které by mělo vést k optimálnější kapitálové struktuře s pozitivním dopadem na ocenění firmy. Rostoucí dluh tak za současných podmínek vnímáme příznivě, když firma generuje silné provozní cash flow, které je dostatečně vysoké na pokrytí dluhových závazků. Na základě naší nové analýzy potvrzujeme pro akcie O2 Czech Republic naše stávající doporučení Držet.

Fakta/dopad: V horizontu naší prognózy čekáme pozvolný růst čistého zisku O2 (v průměru o 1,5 % ročně). Díky odkupu vlastních akcií by měla dividenda růst o něco rychleji než čistý zisk (+2,9 %). V naší prognóze jsme navýšili úroveň celkového dluhu, který se promítl i na růstu čistého dluhu vůči EBITDA ke konci roku 2021 k 1,5násobku, což je na úrovni střednědobého cíle stanoveného managementem.

Cílová cena a doporučení: Na základě modelů diskontovaných toků hotovosti a dividendmírně zvyšujeme roční cílovou cenu z267 CZK na 270 CZK za akcii. Ta tak po započtení výplaty akcionářům ve výši 21 CZK na akcii (včetně emisního ážia) představuje potenciální celkový výnos 6,5 %, což v naší metodologii odpovídá doporučení Držet. Mezi hlavní rizika naší analýzy patří tlak na ceny telekomunikačních služeb, vývoj ziskovosti na Slovensku a razantnější posílení koruny vůči euru.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za třetí kvartál budou oznámeny koncem října.

Autorem textu je  Miroslav Frayer z ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter