Člen bankovní rady ČNB Nidetzký je přesvědčen o růstu sazeb se signálem netolerování vyšší inflace, jeho kolega Benda vidí jako první příležitost ke zvýšení červen. Koruna na komentáře v podstatě nereaguje a obchoduje se dále kolem 25,45 za euro.

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v březnu 2019

Podle dnes zveřejněných údajů zrychlil v březnu 2019 meziroční růst cenové hladiny na 3 %. Inflace tak vzrostla na horní okraj tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním březnu meziročně zvýšily o 3,1 %.

Inflace byla v březnu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB, když odchylka od predikce byla stejná jako v předchozím měsíci. Uvedený rozdíl byl způsoben výraznějším než očekávaným meziročním růstem cen potravin a mírně vyšší jádrovou inflací. Znatelné zrychlení meziročního růstu regulovaných cen v březnu naproti tomu plně odpovídalo prognóze centrální banky. V souladu s predikcí došlo také k obnovení meziročního růstu cen pohonných hmot. I primární dopady změn nepřímých daní v březnu odpovídaly očekávání ČNB.

Zveřejněná data představují mírné proinflační riziko stávající prognózy ČNB. Podle ní zůstávají celkové inflační tlaky silné především v souvislosti se zvyšováním mezd a pokračujícím růstem domácí ekonomiky. Tyto faktory se projevují především ve zvýšené jádrové inflaci. Zrychlení zaznamenal také růst cen potravin a regulovaných cen. Naopak proinflační působení dovozních cen zesláblo. Podle prognózy zůstane inflace v první polovině letošního roku dočasně v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. V dalším období se však celkové inflační tlaky zmírní a cenový růst zpomalí. V tom se nejprve projeví zesilující pokles dovozních cen, který bude odrážet obnovené posilování kurzu koruny a zmírnění zahraniční inflace. Také domácí inflační tlaky začnou pozvolna slábnout, a to v důsledku postupně se snižující dynamiky mezd. To povede ke stabilizaci inflace v těsné blízkosti 2% cíle ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter