Komentář Evy Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, ke konjunkturálnímu průzkumu (červenec 2021)

Důvěra podnikatelů se po tříměsíčním růstu sice snížila, přesto je však vyšší než před rokem a dokonce i vyšší oproti době před vznikem pandemie. 

Průmyslníci se neobávají nízké poptávky, ale stále je trápí nedostatek pracovníků a novým fenoménem se stal nedostatek surovin a součástek, které tím pádem zdražují. Lze očekávat, že nedostatek surovin a součástek je přechodný a teprve po delším trvalém náběhu plných kapacit v těchto oborech se podaří stabilizovat současný převis poptávky. Propouštět se chystá méně než 10 % průmyslníků, ve službách propouštění zvažuje stále více než pětina podnikatelů. 28 % průmyslníků se chystá zdražovat, což je nejvíce za posledních 10 let.

Inflace je hlavním zdrojem růstu obav spotřebitelů, na něž je navázána i obava ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. I spotřebitelé ale vnímají situaci příznivěji než před rokem.

Výrazně se zotavila očekávání obchodníků i podnikatelů ve službách. Celkově je důvěra v ekonomiku vyšší než před pandemií.

Newsletter