Krúpa podal k EK stížnost z důvodu nedovolené státní podpory OKD

Společnost Arca Capital Bohemia podala z pozice významného soutěžitele na relevantním trhu s nájemním bydlením k Evropské komisi stížnost na nedovolenou státní podporu ve věci prodeje majetkového podílu státu ve společnosti OKD, který zahrnoval prodej bytového fondu OKD. Serveru Roklen24 to sdělil mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

„Skupina Arca Capital podala stížnost k EK ve věci nedovolené státní podpory při privatizaci OKD v červnu 2016, nyní ji však podáním ze dne 13. března doplnila o nové skutečnosti a důkazy, které potvrzují její tvrzení a dokládají enormní míru státní podpory poskytnuté ze strany ČR společnosti KARBON INVEST,“ uvedla mluvčí.

Dodala, že Arca se navíc stala přímým účastníkem trhu s nájemním bydlením, jelikož se prostřednictvím své sesterské společnosti Kennial a.s. stala vítězem veřejného výběrového řízení na koupi bytového fondu v městské části Praha-Písnice, a prohloubila tímto svůj vztah v této věci.

Relevantním důkazem, který potvrzuje značnou výši nedovolené státní podpory, je podle Hanákové znalecký posudek znaleckého ústavu RSM TACOMA, který ocenil majetek společnosti RPG Byty – původní bytový fond OKD – k datu 31. prosince pro účely fúze na částku 26,04 miliard Kč.

Arca Capital upozornila na to, že na základě dat Českého statistického úřadu o vývoji cen bytů z tohoto posudku vyplývá, že soubor bytů OKD měl v roce 2004 hodnotu přibližně 14 miliard korun. Znaleckým posudkem zpracovaným pro účely privatizace však byl celý bytový fond OKD ohodnocen a prodán za částku mnohonásobně nižší, pouze 1,79 miliardy Kč. Z tohoto jednoduchého srovnání je nepochybné, že jen ve vztahu k bytovému fondu zde došlo k poskytnutí protiprávní státní podpory ve výši více než deseti miliard korun a stát prodal svůj podíl ve společnosti OKD hluboko pod tržní cenou.

Evropská komise se rozhodla řešením původní stížnosti podané ze strany Arca Capital v červnu 2016 zabývat až po skončení trestního řízení, které aktuálně v souvislosti s nestandartním prodejem OKD probíhá. Dle Arca Capital je toto stanovisko nesprávné, jelikož výsledek trestního řízení není pro posouzení nedovolené veřejné podpory rozhodující a bez ohledu na výsledek tohoto trestního řízení je nepochybné, že došlo k prodeji státního podílu OKD v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a pravidly o poskytování státní podpory.

Newsletter