Květnový START Day přinesl doposud rekordní objem obchodů

Květnový obchodní den na trhu START přinesl doposud rekordní objem obchodů, když majitele změnily akcie v celkové hodnotě 26 036 716 Kč. Největšího objemu obchodů dosáhla emise UDI CEE s objemem 25,8 milionu Kč. Cena emise vzrostla o 1,77 % na 458 Kč. Růst zaznamenala dále emise společnosti Prabos, jejíž akcie dosáhly ceny 410 Kč, což je růst o  1,99 % oproti ceně z předchozí aukce. Akcie společnosti PRIMOCO ukončily aukci na ceně 250 Kč, při objemu 125 00 Kč. Rozdíl oproti předchozí ceně činí – 1,57 %. Ceny ostatních emisí zůstávají oproti předchozí aukci nezměněny. 

Na trhu START se od počátku letošního roku obchoduje s upsanými emisemi v rámci tzv. sekundárního obchodování každý měsíc. Další aukce proběhne 12. června 2019. START Days, tedy dny pro primární úpis nových akcií, budou v roce 2019 ještě dva – 8. října a 10. prosince 2019.

Veškeré informace o emitentech na trhu START, harmonogramu a výsledcích obchodních dnů najdete na našich webových stránkách www.pxstart.cz.

Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Od roku 2018 burza provozuje speciální trh pro malé a střední firmy s názvem START. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,355 % dceřinou společností holdingu CEESEG AG.

Newsletter