Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po včerejším posílení vrátil zpět nad hranici 1,1300 EURUSD. Procyklické měny v zisku. Měny regionu se obchodují smíšeně, koruna nad 25,50 za euro.

Legislativa v oblasti zaměstnanosti se zjednoduší. Poslanci schválili návrh MPSV

Poslanci na svém zasedání v úterý 7. dubna podpořili návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a změny v novele zákona o zaměstnanosti. Navrhovaná právní úprava vychází z potřeby upravit určité oblasti tak, aby reagovaly na vzniklý nouzový stav na území České republiky a na zkušenosti z praxe.

Sněmovnou schválený návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020:

 • Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti
  od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus. To ovšem neznamená, že nebudou muset i nadále plnit své dlužní závazky.
 • Nebude se krátit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.
 • Poslanci rovněž odsouhlasili pozměňovací návrh ke smlouvám uzavíraným
  v souvislosti s mimořádnou událostí. Dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti schváleného během mimořádných opatření nabývají okamžité účinnosti, bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv.

Změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

 • Nově bude možné se registrovat do evidence Úřadu práce ČR online, a také na jakémkoliv úřadu práce a nikoliv jen v místě trvalého bydliště.
 • Lidé v evidenci Úřadu práce ČR již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře o nemoci neprodleně. Nově budou mít k dispozici až tři dny.

Úpravy nyní projedná Senát a musí je podepsat prezident republiky.

Newsletter