LEO Express v 1H zvýšil tržby a investoval do rozvoje sítě

LEO Express v první polovině roku investoval do rozvoje sítě a služeb, a i přes dočasnou ztrátu jednotky eviduje nárůst cestujících. První pololetí bylo pro LEO Express ve znamení klíčové expanze – příprava vstupu na polskou a německou železnici, rozšíření autobusových linek, spuštění carsharingu a rozvoj door2door služeb. Meziroční tržby i s pouze 80% vlakovým výkonem narostly o 13 % na 161 mil. Kč. Skupina je celkově ve ztrátě, činila za první pololetí roku 2017 65 mil. Kč. V této ztrátě se negativně projevuje výpadek příjmů kvůli polonizaci jednotek, počáteční náklady na nové linky, rozjezd nové carsharingové společnosti SmileCar a obecně rozvoj sítě, pozitivní dopady těchto aktivit LEO Express očekává v příštím roce.

„Rozhodli jsme se dlouhodobě investovat do vstupu na zahraniční železniční trh, věděli jsme proto dopředu, že první pololetí bude výsledkově slabší. Situaci bohužel navíc nečekaně zkomplikovala nehoda jedné z našich jednotek a výpadky kvůli technickým úpravám jednotek pro vstup do Polska. Na druhou stranu jsou číselné výsledky za první pololetí vyváženy expanzí klíčových služeb – vstupem na německou železnici, přípravou vstupu na polskou železnici a rozvojem autobusových linek a služeb v Polsku, na jaře spuštěním carsharingu SmileCar a door2door služeb jako minibus z domu nebo od vlaku až na pražské letiště,“ vysvětluje Peter Köhler, generální ředitel LEO Express.

Do čísel se promítají investice LEO Express do přípravy vstupu na polskou železnici. Prvních několik měsíců roku 2017 byl vlakový provoz z důvodu technického vylepšení jednotek, tzv. „polonizace“, omezen na čtyři jednotky. „I přesto počet přepravených cestujících v prvním pololetí stoupal, meziročně se jedná o nárůst o 10 % na téměř 700 tisíc cestujících,“ vysvětluje Peter Köhler. Přípravy se vyplatily, LEO Express, jako první mimopolský dopravce, získal klíčový certifikát B, opravňující k zahájení vlakového provozu v Polsku. Nyní společnost čeká již pouze na rozhodnutí UTK ohledně výsledků testu hospodářské rovnováhy. Pro LEO Express není Polsko neznámé – provozuje na jeho území řadu autobusových linek, které v letošním roce nadále rozšířil.

Vstup na polský trh nebyl ale jediným, na kterém LEO Express v roce 2017 pracoval. Na konci prvního pololetí začala společnost pracovat na vstupu do Německa skrze převzetí vybraných aktiv společnosti Locomore. V rekordním čase se jí, spolu s partnerem FlixBus, podařilo znovu obnovit provoz Locomore. „Prvním zahraničním trhem mělo být Polsko, ale nakonec jsme jako první  český osobní dopravce začali provozovat železniční dopravu mimo Českou a Slovenskou republiku v Německu na trase Berlín- Stuttgart,“ říká Köhler. „Místo jednoho vstupu na zahraniční železniční trh budeme ideálně mít v letošním roce dva: takové změny plánu nás těší,“ doplňuje.

LEO Express tímto potvrdil plány budovat evropskou multimodální dopravní síť. Expanze společnosti LEO Express bez ohledu na hranice států ukazuje cestu pro vytvoření skutečně jednotného evropského dopravního trhu.

V prvním pololetí však LEO Express pracoval i na rozšíření služeb v rámci České republiky a Slovenska. Spustil nové produkty v rámci door2door – zatím posledním je minibusová doprava na pražské letiště, dále přepravu jízdních kol na palubách všech vlakových a téměř všech autobusových linek. V březnu spustil také projekt SmileCar, platformu na sdílení aut, která se během několika málo měsíců stala největší carsharingovou službou v Čechách s několika tisíci uživateli, kterým byl na provizích vyplacen již více než milion korun, a databází čítající téměř 500 aut.

„V druhé polovině roku je pro LEO Express prioritou optimalizace provozu v Německu, další kroky ke spuštění vlakového provozu v Polsku, rozvoj stávajících door2door služeb a minibusů a expanze SmileCar,“ doplňuje Peter Köhler. Společnost také intenzivně jedná s Ministerstvem dopravy ČR, kterému předkládá nabídky na dálkovou dopravu. Aktivně jedná také s kraji o provozování regionální železniční dopravy v závazku, včetně nákupu nových vozidel z vlastních zdrojů i z Operačního programu Doprava.

„Pro cestující máme na druhou polovinu roku připraveny další novinky a zlepšení, aby se jim cestovalo ještě bezstarostněji. Dále chceme na konci příštího roku překvapit novými vícesystémovými jednotkami z Číny,“ uzavírá Peter Köhler.

Newsletter