Ministerstvo financí letos uspoří 5 miliard korun na státním dluhu

Ministerstvo financí letos uspoří pět miliard korun na státním dluhu, což je snížení ze 46,3 na 41,3 miliardy korun, v loňském roce ministerstvo ušetřilo 11,7 miliardy korun. Tyto nové prostředky byly získány z úspor na obsluze státního dluhu, a to zejména díky lepší práci s likviditou a výnosům z prodeje dluhopisů se záporným úrokem. To umožnilo posílit některé výdajové priority vlády, aniž by došlo ke změnám v základních parametrech schváleného státního rozpočtu. MF to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

Od 1. července 2017 tak dojde ke zvýšení tarifů příslušníků bezpečnostních sborů, zaměstnanců v kultuře, zdravotnictví, sociálních službách a nepedagogickým pracovníkům ve školství o 10 procent. Úspora na obsluze státního dluhu umožní také zavést od 1. září kariérní řád učitelů s rozpočtovaným nákladem 404 mil. Kč,  navýšení ostatních tarifů od 1. listopadu o 10 % a navýšení zvláštního příplatků pro zdravotní sestry ve směnném provozu s rozpočtovaným nákladem 600 mil. Kč.

„Je důležité zvyšovat platy tam, kde je situace nejpalčivější. Na rozdíl od většiny mých kolegů ve vládě však za stejně důležité považuji, aby se tak nedělo na úkor dalšího zadlužování a navyšování schodku. Mám radost, že jsme tyto peníze našli přímo v kapitole MF, a to díky lepšímu řízení likvidity, což byla jedna z mých priorit při nástupu do rezortu, “ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Ministerstvo financí například 11. dubna 2017 uhradilo splátku desetiletého dluhopisu České republiky, který Česká republika prodala v dubnu 2007 s ročním úrokem 4 %. Celková jmenovitá hodnota tohoto dluhopisu činila rekordních 90,3 mld. Kč a roční náklady, které byly s tímto závazkem spojené, představovaly 3,6 mld. Kč ročně,“ dodal Babiš.

Newsletter