Mládek podepsal dohodu s EIF pro podporu investic do českých startupů

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek podepsal dohodu s Evropským investičním fondem (EIF) o zřízení fondu rizikového kapitálu. Dohoda zajistí implementaci první části prostředků programu Rizikový kapitál OP PIK, zaměřeného na podporu investic do českých start-upů. MPO na tyto účely vyčlenilo 40 mil. EUR z prostředků evropských strukturálních fondů, které dále doplní 10 mil. EUR ze zdrojů EIF a další zapojené prostředky soukromých investorů.

„Iniciativa, kterou nyní spouštíme, představuje nový krok ve veřejné podpoře inovací v České Republice. Cílem je podpora českých startupů v jejich přístupu ke kapitálovému financování svého rozvoje na tržních principech. Je důležité, že tato aktivita začíná fungovat ve spolupráci s Evropským investičním fondem, jehož rozsáhlé zkušenosti v této oblasti slibují úspěšnou implementaci,“ uvedl Mládek..

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj vítá ochotu EIF nabídnout transfer know-how v oblasti podpory rizikového kapitálu českým institucím a přispět tak k přechodu k většímu využívání návratných finančních nástrojů v podpoře podnikání, včetně návazného projektu Národního inovačního fondu. Partnerství s EIF přináší pozitivní efekt i v podobě koinvestovaných prostředků, které efektivně doplní zdroje OP PIK.

Newsletter