MONETA Money Bank rozšiřuje svou nabídku investičních fondů o Templeton Emerging Markets Bond Fund

Noví i stávající klienti MONETA Money Bank mají od 19. května 2020 nové investiční příležitosti. Své úspory mohou zhodnocovat skrze dluhopisový dynamický fond Templeton Emerging Markets Bond Fund, který investuje zejména do státních dluhopisů, dluhopisů společností spřízněných se státem, které se nachází v rozvíjejících se zemích. Jedná se o země jako například Brazílie, Indie, Mexiko nebo Indonésie.

Templeton Emerging Markets Bond Fund, který agentura Morningstar ohodnotila čtyřmi hvězdičkami, funguje od roku 1991 a po celém světě spravuje 7,6 mld. USD, a v české koruně je dostupný od září 2019. Fond během posledních 13 let vyplatil klientům na kupónech cca 95 % výnosů. Specifikum fondu je, že vyplácí pololetně klientovi „dividendu“ přímo na jeho účet.

Fond je denominovaný v korunách a měnově zajištěný vůči hlavní třídě fondu denominované v USD. Dluhopisy jsou z 50 % nakupované v japonském jenu a americkém dolaru. Zbylá polovina dluhopisů je v lokálních měnách daných států, což fondu pomáhá dosáhnout větší diverzifikace a přinést klientovi dodatečný výnos na růstu měn rozvíjejících se zemí.

Minimální investiční horizont fondu činí pět let a minimální investovaná částka je 500 Kč. Očekávaný pravidelný kupón z investice je na úrovni 3–6 % p.a. tedy 1,5–3 % p.s. Fond je vhodný jak pro jednorázové, tak pro pravidelné investice a vyhovovat bude dynamickým klientům, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení svých prostředků a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko na dlouhodobém horizontu. MONETA Money Bank nabízí svým klientům možnost investic do celkem 24 podílových fondů v korunách a v eurech a do konce května jsou investice bez vstupního poplatku. MONETA také postupně rozšiřuje síť svých investičních a pojišťovacích specialistů, kteří v současné době obsluhují téměř 150 z celkem 160 poboček. S více než jedním milionem klientů je MONETA Money Bank čtvrtou největší bankou v zemi.

MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to poskytuje banka další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje 160 poboček a přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

Newsletter