Národní rozpočtová rada představila kalkulačku výdajů státního rozpočtu

Výdajová kalkulačka doplňuje již dříve zveřejněnou kalkulačku příjmů. Uživatel si tak bude moci vyzkoušet hledat úspory jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů státního rozpočtu.

Soubor „Kalkulačka výdajů státního rozpočtu“ je nástrojem, který umožňuje ve zjednodušené podobě vytvořit vlastní návrh výdajové strany státního rozpočtu. Jeho účelem je přispět k racionalizaci debaty o úpravách výdajové strany státního rozpočtu, kterou si vysoké deficity veřejných financí pravděpodobně vyžádají.

Podstatou nástroje je možnost upravovat rozsah jednotlivých položek státního rozpočtu, přičemž výchozími daty jsou hodnoty výdajů schválené v rozpočtu na letošní rok. Názvy jednotlivých výdajových titulů jsou ve sloupci B a jejich hodnota pro rok 2021 v mld. Kč ve sloupci C. Návrh nového rozpočtu je možné připravit prostřednictvím úpravy parametrů, které jsou specifikovány ve sloupcích I a K. Ve většině výdajových položek je aplikována přírůstková (inkrementální) metoda, kdy je možné zadat procentuální změnu. U některých položek je možné úpravu provádět prostřednictvím změn jiných parametrů, jako je například počet příjemců vybrané sociální dávky, nebo její průměrná výše. Data ve sloupci N specifikují navýšení, případně úsporu proti roku 2021. Konečně v buňce M149 je vypočten deficit navrhovaného rozpočtu, pokud by byly jeho příjmy ve výši specifikované v aktuální návrhu rozpočtu na rok 2022.

Zdrojová data za rok 2021 jsou převzata ze systému Monitor a vychází z druhového a částečně odvětvového členění výdajů státního rozpočtu.

Současné hodnoty vybraných parametrů (jako například počty zaměstnanců, průměrné mzdy atd.) jsou buď převzaty z relevantních dokumentů, nebo jsou dopočteny. Vzhledem k tomu, že v některých případech nejsou o dispozici aktuální data, mohou být skutečně hodnoty mírně odlišné.

Jak Kalkulačku výdajů státního rozpočtu používat?

Levá část nástroje (sloupce C až G) obsahuje informace o parametrech a jednotlivých výdajových titulech v roce 2021. V podbarvených buňkách ve sloupcích J a L je možné měnit vybrané parametry jednotlivých výdajových titulů. Nástroj následně vypočte změnu proti roku 2021 a saldo rozpočtu při příjmech očekávaných pro rok 2022 (buňka M149).

Newsletter